הגשת בקשה להעברה בין מסלולי השקעה ובין קרנות השתלמות מורים

עמית/ה יקר/ה,
עמוד זה נועד לצורך הגשת בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה ובין קרנות השתלמות מורים.
נא הקפד לצרף את כל המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע ההעברה.
טופס העברה שלא מולא כנדרש או שלא צורף צילום תעודת זהות, יגרום לעיכוב בהעברת הכספים.

    עד 70 תווים.

    חובה לצרף את המסמכים הבאים:


    • (טופס בקשת העברה לאחד משני סוגי ההעברות ניתן להוריד מהאתר, בקישור הבא)