הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות בתשפ”א

ברוכים הבאים למערכת המקוונת להעברת בקשה ליציאה לשנת השתלמות

עמית/ה יקר/ה,

תהליך קבלת האישור ליציאה לשנת ההשתלמות תשפ”א קל, נוח, פשוט ומהיר.

המערכת המקוונת להעברת בקשה ליציאה לשנת השתלמות העומדת לרשותך כאן מאפשרת לך:

  • להודיע לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות;
  • לאחר קליטת ההודעה במאגרי הקרן – להשלים את תהליך קבלת האישור מהקרן;

הודעה לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות:

זכאות היציאה לשנת השתלמות מטעם קרן ההשתלמות הינה בכפוף ליתרת ההפקדות שהופקדו עבורך לחשבונך בקרן ההשתלמות במשך כל תקופת החיסכון ובכפוף לנהלי ותקנון קרן ההשתלמות.

ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאים (לתקופה של שנתיים), אף לשנים לא עוקבות ולקבל מהקרן בכל תקופת השתלמות, מחצית הזכויות בהתאם לתקנון ונהלי קרן ההשתלמות.

לקראת סוף חודש ינואר 2020 נשלחו אל העמיתים, הודעות בדבר האפשרות לזכאותם לצאת ליציאה לשנת השתלמות (או חצי שנת השתלמות) בשנת הלימודים תשפ”א (01.09.2020-31.08.2021).

בין אם קיבלת את ההודעה, בין אם לא, תוכל להיכנס למערכת ולבדוק את האפשרות לזכאותך.

היה ונמצאת ע”י המערכת כמועמד ליציאה תוכל לסמן את בחירתך ואת תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך.

בהודעה אשר נשלחה אל העמיתים בדואר, צוין, כי הגשת הבקשה תתאפשר עד 31.05.2020.
לאור המצב המתמשך עקב התפשטות וירוס הקורונה, החלטנו להאריך את לוחות הזמנים ולאפשר לכם את הגשת הבקשה עד 31.08.2020.

השלמת תהליך קבלת האישור מהקרן:

במהלך חודש יוני נשלחה אל העמיתים אשר הודיעו לקרן על רצונם לצאת לשנת השתלמות בתשפ”א ובקשתם נקלטה עד לתאריך 11.06.2020 הודעה (איגרת מידע) הכוללת הנחיות ולוחות זמנים לקראת היציאה לשנת ההשתלמות.

במהלך החודשים יוליאוגוסט יבוצעו סבבים נוספים של משלוח הודעות לעמיתים אשר הודיעו לקרן על רצונם לצאת לשנת השתלמות ובקשתם נקלטה לאחר מועד זה.

העתק מההודעה מועבר גם אל החשבון האישי המקוון של כל עמית תחת תפריט “המסמכים שלי”.

ניתן לקרוא הנחיות נוספות גם כאן באתר.

עמית אשר נשלחה אליו איגרת המידע יכול להיכנס למערכת ולהשלים את תהליך בקשתו לקבלת אישור ליציאה לשנת השתלמות:

  • לחתום דיגיטלית, על טופס ההתחייבות ליציאה לשנת השתלמות (“טופס מס’ 1”);
  • לראות, בתוך גוף הטופס, את רשימת כל הטפסים/מסמכים הנדרשים לצורך השלמת בקשתו ליציאה לשנת השתלמות;
  • למלא דיגיטלית את פרטי החיסכון הפנסיוני שלו לצורך שמירת הזכויות הפנסיוניות שלו בשנת ההשתלמות;
  • למלא דיגיטלית את פרטי חשבון הבנק, החשבון אליו יועברו המענקים החודשיים מהקרן ותשלומים נוספים ככל שישנם כאלו;
  • להעביר את כל הטפסים/המסמכים הנוספים הנדרשים ישירות אל הקרן באופן פשוט וקל.

העברת הטפסים/המסמכים דרך המערכת הדיגיטלית תאפשר הגעה מידית שלהם אל קרן ההשתלמות וטעינה שלהם עוד באותו היום לחשבון האישי המקוון. לא צריך לדאוג אם הטפסים הגיעו והתקבלו בקרן. ניתן יהיה לצפות בטפסים/במסמכים שהגשת בחשבונך האישי המקוון, תחת תפריט “המסמכים שלי” (טעינת המסמכים לחשבון אינה מהווה אישור לתקינותם).

לכניסה למערכת