הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות בתשפ”א

עמית/ה יקר/ה,

האפשרות להגיש באמצעות המערכת בקשה ליציאה להשתלמות בשנת הלימודים תשפ”א או להגיש מסמכים להשלמת תהליך קבלת האישור ליציאה הסתיימה.

באפשרותך לפנות אל הקרן בנושא זה באמצעות עמוד צור קשר-משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות , כאן באתר, לבחור בנושא “אחר” ולבחור בשנת השתלמות “תשפ”א”.