הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות בתשפ”ב

האפשרות להגיש בקשה ליציאה לשנת השתלמות תשפ”ב נסגרה.

לבירור בנושא ניתן לפנות בלחיצה כאן “צור קשר“,
בנושא הפניה לבחור “אחר”, בשנת השתלמות לבחור “תשפ”ב”

ברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות

עמית/ה יקר/ה,

תהליך קבלת האישור ליציאה לשנת ההשתלמות תשפ”ב קל, נוח, פשוט ומהיר.

המערכת המקוונת להעברת בקשה ליציאה לשנת השתלמות העומדת לרשותך כאן מאפשרת לך:

  • לבדוק את האפשרות לזכאות ליציאה בשנת ההשתלמות תשפ”ב;
  • להודיע לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות;
  • לאחר קליטת ההודעה במאגרי הקרן – להשלים את תהליך קבלת האישור מהקרן (החל מחודש מאי 2021);

הודעה לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות:

זכאות היציאה לשנת השתלמות מטעם קרן ההשתלמות הינה בכפוף ליתרת ההפקדות שהופקדו עבורך לחשבונך בקרן ההשתלמות במשך כל תקופת החיסכון ובכפוף לנהלי ותקנון קרן ההשתלמות.

ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאים (לתקופה של שנתיים), אף לשנים לא עוקבות ולקבל מהקרן בכל תקופת השתלמות, מחצית הזכויות בהתאם לתקנון ונהלי קרן ההשתלמות.

היה ונמצאת ע”י המערכת כמועמד ליציאה תוכל לסמן את בחירתך ואת תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך.

השלמת תהליך קבלת האישור מהקרן:

אם הודעת לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות בתשפ”ב, החל מחודש מאי 2021 תוכל/י גם:

להיכנס כאן למערכת ולהשלים את תהליך בקשתך לקבלת אישור ליציאה לשנת השתלמות:

  • תוכל/י לחתום דיגיטלית, על טופס ההתחייבות ליציאה לשנת השתלמות (“טופס מס’ 1”);
  • לראות, בתוך גוף הטופס, את רשימת כל הטפסים/מסמכים הנדרשים לצורך השלמת הבקשה ליציאה לשנת השתלמות;
  • למלא דיגיטלית את פרטי החיסכון הפנסיוני לצורך שמירת הזכויות הפנסיוניות בשנת ההשתלמות;
  • למלא דיגיטלית את פרטי חשבון הבנק, החשבון אליו יועברו המענקים החודשיים מהקרן ותשלומים נוספים ככל שישנם כאלו;
  • להעביר את כל הטפסים/המסמכים הנוספים הנדרשים ישירות אל הקרן באופן פשוט וקל.

העברת הטפסים/המסמכים דרך המערכת הדיגיטלית תאפשר הגעה מידית שלהם אל קרן ההשתלמות וטעינה שלהם עוד באותו היום לחשבון האישי המקוון. לא צריך לדאוג אם הטפסים הגיעו והתקבלו בקרן. ניתן יהיה לצפות בטפסים/במסמכים בחשבון האישי המקוון, תחת תפריט “המסמכים שלי” (טעינת המסמכים לחשבון אינה מהווה אישור לתקינותם).

קרנות השתלמות לעובדי הוראה