הגשת בקשה לשינוי תכנית לימודים – שנה”ל תש”פ

משתלמים יקרים,
האפשרות להגיש באמצעות המערכת בקשה לשינוי תוכנית לימודים בשנת הלימודים תש”פ הסתיימה.
באפשרותך לפנות אל הקרנות בנושא זה באמצעות צור קשר

קרנות השתלמות לעובדי הוראה