הקלות למשתלמי שנת הלימודים תשפ”א

משתלמים יקרים,

שנת השתלמות בצל הקורונה מאתגרת אתכם המשתלמים ואת הנהלת קרנות ההשתלמות במציאת פתרונות שיאפשרו לכם לבצע את חובות הלימודים ולממש את זכאותכם המלאה בשנת ההשתלמות.
מפורסמת מטה רשימת הקלות שנועדה לסייע לכם בפתרון מצבים שיעלו נוכח המשבר.
אנו מקווים, כי השגרה תחזור במהרה ומאחלים לכם המשך שנת השתלמות בבריאות איתנה.

רשימת הקלות למשתלמי תשפא:

 1. הארכת זמן בהגשת טופס שינוי תכנית לימודים תשפ”א :
  מאושרת הארכת זמן בהגשת הטופס עד 15.8.2021 באמצעות המערכת המקוונת באתר. להגשת טופס לחץ כאן
 2. השלמת הלימודים (לימודי חובה ולימודי השלמה) לאחר 31.8.2021:
  הקרן תאפשר את השלמת הלימודים המאושרים בתוכנית הלימודים במהלך שנה”ל תשפ”ב ולא יאוחר מ – 31.8.2022.
  השלמת השעות מאושרת למשתלמים שלא יספיקו לסיים את חובות לימודיהם עד 31.8.2021 וגם למשתלמים שיעמדו עד 31.8.2021 במינימום השעות הנדרש בשנת ההשתלמות, אולם לא יספיקו לנצל את כל זכאותם. אם מעוניינים בכך, יוכלו להשלים את יתרת השעות בהתאם לזכאותם. בשני המקרים – השלמת הלימודים תאושר בכפוף להגשת טופס שינוי תכנית לימודים באמצעות המערכת המקוונת עד 15.8.2021 וקבלת אישורנו בכתב. להגשת טופס לחץ כאן
 3. תשלומי שכ”ל למשתלמים: תשלומי שכ”ל ימשיכו כרגיל בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת למשתלם.
 4. אישור שנת וותק למשתלם אשר ישלים את לימודיו במהלך תשפ”ב:
  האישור יונפק רק לאחר השלמת הלימודים בשנה”ל תשפ”ב והצגת אישורי סיום לימודים בגינם.

 5. אישור שנת וותק למשתלם, שלא יעמוד במינימום השעות הנדרש עד 31.8.2021 בשל המשבר, ואין באפשרותו להשלים את הלימודים במהלך תשפ”ב:
  יש להפנות מכתב מנומק לוועדת חריגים אשר תדון בבקשה.
   להגשת בקשה לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה