יועצות לאישור תכנית לימודים

רשימת יועצות הקרנות, לאישור תכניות הלימודים

אזור היעוץשם היועצתמקום מתן הייעוץכתובת וטלפוןמועדי הייעוץ
לקראת הלימודים
הערות
ארצירונית עקירבקרנות השתלמות לעובדי הוראהשד’ שאול המלך 8, קומה 10 תל אביב, טל’
03-6938364
בתיאום טלפוני מראשמאשרת ת”ל כולל לימודים בחו”ל ותכניות חריגות
תל אביב ואיזור המרכזיועצות במשרדי קרנות ההשתלמותקרנות השתלמות לעובדי הוראהשד’ שאול המלך 8, קומה 10 תל אביב, טל’
03-6938364
ימים א’ – ה’, בשבוע במשך כל שנת הלימודים
בין השעות
15:00 – 08:30
ירושלים והאזורדורית
לב – אור
סניף הסתדרות המורים, ירושליםרח’ מרדכי נרקיס 11, ירושלים טל’: 02-6236066מיולי עד מחצית אוגוסט:
ב’,ג’,ד’ 10:00 – 14:00
מספטמבר עד סוף נובמבר: ג’ 10:00-14:00
רק בתאום טלפוני מראש.
חיפה והאיזוריוכי פרוכטרבית המורה, חיפהרח’ ארלוזרוב 92, חיפה
טל’:
04-8660168
ממאי עד סוף אוגוסט: ב’-ה’ 09:00-13:30
מספטמבר עד סוף נובמבר: 09:00-13:00
באר שבע והאיזורחמדה הורביץסניף הסתדרות המורים, באר שבערח’ הרצל 97, ב”ש טל’:
08-6278251
מיולי עד סוף אוגוסט: א’-ד’ 08:00-12:00
מספטמבר עד סוף נובמבר: א’, ג’
08:00 – 12:00
בחודשים יולי ואוגוסט יתכנו שינויים. נא להתעדכן בסניף.
בתיאום טלפוני מראש

הערה: היועצות האזוריות מאשרות תכניות רגילות בלבד. לאישור לימודים בחו”ל ו/או תכניות חריגות, יש לפנות ליועצת הארצית.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה