רשימת הממונים על דיור ותמריצים

רשימת הממונים על דיור ותמריצים:

מחוז מרכז ירושלים:
גב’ מיה כהן
משרד החינוך, רח’ כנפי נשרים 15, ירושלים 9546427
מענה טלפוני :ראשון-חמישי, בין השעות 08:00-14:00
טלפון : 073-3935157 או דרך מרכז שירות ארצי בטלפון : 6552*

מחוז צפון:
גב’ מזל בן שמעון
משרד החינוך, ת”ד 530 , נוף הגליל 17103
טלפון:  *6552 או  073-3939018
פקס: 073-3939094

מחוז דרום :
אגף כוח אדם בהוראה
מרכז שירות ומידע ארצי: מענה טלפוני או באמצעות הצ’אט לעובדי הוראה ומענה לפניות מהפורטל – פועל בימים א-ה, בין השעות 7:30-17:00
טלפון : 6552* או 073-3983960, שלוחה 1.

אגף לחינוך התישבותי:
גב’ רחל מוסקוביץ
משרד החינוך, רח’ השלושה 2, תל אביב
מועד מענה טלפוני : ראשון-חמישי, בין השעות: 08:15:00
טלפון: 03-6898859

היציאה לשנת השתלמות מותנת בהגעת כל המסמכים לקרן ההשתלמות, מלאים וחתומים כדין.
עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים במהלך שנת ההשתלמות.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה