רשימת הממונים על דיור ותמריצים

רשימת הממונים על דיור ותמריצים:

מחוז מרכז ירושלים:
מר יצחק ויצמן
משרד החינוך, שבטי ישראל 34, ירושלים 91911
מועד מענה טלפוני: ראשון – חמישי, בין השעות: 08:00-14:00
טל’: 02-5604771/2
פקס: 5604806 – 02

מחוז צפון:
גב’ איריס גנון
משרד החינוך, ת”ד 530, נצרת עלית 17103
מועד מענה טלפוני: ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות: 10:00-15:30
טל’: 04-6500249, 04-6500168
פקס: 6500296 – 04

מחוז הדרום:
גב’ שרה ליכטנברג
משרד החינוך, התקוה 4, ת”ד 610, באר שבע
מועד מענה טלפוני: שני, רביעי וחמישי, בין השעות: 09:00-15:00
טל’: 08-6263113
פקס: 6263091 – 08

אגף לחינוך התישבותי:
גב’ אלקה הופמן
אגף לחינוך התישבותי, רח’ השלושה 2 יד אליהו, תל אביב 61090
מועד מענה טלפוני: ראשון-חמישי, בין השעות: 08:00-15:00
טל’: 03-6898859
פקס: 6898863 – 03

היציאה לשנת השתלמות מותנת בהגעת כל המסמכים לקרן ההשתלמות, מלאים וחתומים כדין.
עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים במהלך שנת ההשתלמות.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה