מועד זיכוי חשבונות הבנק בגין משיכות כספים

תאריך זיכוי חשבונות הבנק בעת קבלת כספי משיכה הינו תאריך ערך של מועד המשיכה.
ניתן לראות את סכום הזיכוי בחשבון הבנק ביום שלמחרת הזיכוי, עם תאריך הערך של מועד הזיכוי .

קרנות השתלמות לעובדי הוראה