מועד זיכוי חשבונות הבנק של מענקים למשתלמי תשפ”ב

תאריך זיכוי חשבונות הבנק בעת קבלת מענק השתלמות הינו הראשון לכל חודש בגין חודש שהסתיים.

אם הראשון לחודש חל בשבת או בחג, אזי הזיכוי יבוצע ביום שלמחרת.

ניתן לראות את סכום הזיכוי בחשבון הבנק ביום שלמחרת הזיכוי עם תאריך הערך של מועד הזיכוי .

לדוגמא את סכום המענק לחודש 9/2021 ניתן לראות בחשבון הבנק החל מ 2.10.2021 עם תאריך ערך של
1.10.2021 .

קרנות השתלמות לעובדי הוראה