הגשת בקשה למשיכת כספים

עמית/ה יקר/ה,
עמוד זה נועד לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים.
נא הקפד לצרף את כל המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע המשיכה.
טופס משיכה שלא מולא כנדרש או שלא צורפו כל המסמכים הנדרשים, יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.

    עד 70 תווים.

    חובה לצרף את המסמכים הבאים:


    יש לצרף את שני דפי הטופס ולוודא שהוא חתום.    מסמכים נוספים הנחוצים לצורך ביצוע בקשת המשיכה: נא הקפד לצרף קבצים בהתאם לסוג המסמך שסימנת.