משיכת כספים-השלמת מסמכים לבקשה שהוגשה

עמית/ה יקר/ה,
עמוד זה נועד אך ורק לצורך שליחת מסמכי השלמה הנחוצים לביצוע תשלום וזאת בהמשך לבקשת המשיכה שהעברת אלינו.
יש להקפיד לצרף את סוג המסמך בהתאם לכפתור ההעלאה המתאים.
הסימן “+” מאפשר העלאה מרובה מאותו סוג מסמך.
פניות בנושאים אחרים שתשלחנה באמצעות עמוד זה, לא תטופלנה.

  סוגי מסמכים להעלאה:

  • צילום תעודת זהות
  • צילום המחאה/אישור ניהול חשבון
  • טופס בקשת משיכה מתוקן
  • מסמכים המעידים על מצוקה כלכלית
  • הצהרה על מצב בריאות +מסמכים רפואיים
  • תלוש שכר
  • אישור פרישה לגמלאות/תלוש פנסיה
  • אישור סיום עבודה
  • אישור יציאה להשתלמות
  • תעודת פטירה
  • צוואה/צו קיום צוואה
  • צו ירושה
  • אישור תמריצים
  • כתב שיפוי (חברי קיבוץ)