הרכב נכסים רבעוני מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים וגננות :

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן:

רבעון 3 – 2021

רבעון 2 – 2021

רבעון 1 – 2021

רבעון 4 – 2020

רבעון 3 – 2020

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות בית השקעות פסגות – לחץ כאן