הרכב נכסים רבעוני מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים וגננות :

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן:

רבעון 2 – 2023

רבעון 1 – 2023

רבעון 4 – 2022

רבעון 3 – 2022

רבעון 2 – 2022

רבעון 1 – 2022

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות – לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה