הרכב נכסים רבעוני מסלול רגיל

קרן השתלמות למורים וגננות :

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן:

רבעון 4 – 2020

רבעון 3 – 2020

רבעון 2 – 2020

רבעון 1 – 2020

רבעון 4 – 2019

רבעון 3 – 2019

רבעון 2 – 2019

רבעון 1 – 2019

רבעון 4 – 2018

רבעון 3 – 2018

רבעון 2- 2018

רבעון 1- 2018

רבעון 4 – 2017

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות בית השקעות פסגות – לחץ כאן