הרכב נכסים שנתי מסלול מקוצר

קרן השתלמות למורים וגננות :

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

שנת הלימודים תשפ”אב

שנת הלימודים תשפ”א

שנת הלימודים תש”פ

שנת הלימודים תשע”ט

שנת הלימודים תשע”ח

רשימת נכסים רבעונית-מורים וגננות מקור-מסלול כללי-08.2018
רשימת נכסים רבעונית-מורים וגננות מקור-מסלול הלכה-08.2018
רשימת נכסים רבעונית-מורים וגננות מקור-מסלול אגח-08.2018

שנת הלימודים תשע”ז

שנת הלימודים תשע”ו

שנת הלימודים תשע”ה

קרנות השתלמות לעובדי הוראה