הרכב נכסים שנתי מסלול מקוצר

קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינר ומפקחים :
להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

שנת הלימודים תשע”ט

שנת הלימודים תשע”ח

שנת הלימודים תשע”ז

שנת הלימודים תשע”ו

שנת הלימודים תשע”ה