תשואות ודמי ניהול מקור – מורים תיכוניים ללא מניות

תשואות מקור מורים תיכוניים- מסלול ללא מניות

2021

2020

2019

2018