תשואות ודמי ניהול מקור – מורים תיכוניים

דוח תשואות יומיות בגין חוזר הכרעה לעניין פיצוי עמיתים – 200806 – 200912

דוח תשואות חוזר הכרעה פיצוי עמיתים יוני 2008 עד דצמבר 2009 – מקור

תשואות מקור מורים תיכוניים- מסלול רגיל

2021

2020

2019

2018