קבלת קהל


קבלת קהל במשרדי קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי ברחוב קיבוץ גלויות 34 תל אביב
תתאפשר שוב בתקופה הקרובה.
הודעה על מועד תחילת קבלת קהל תפורסם כאן בהמשך.

באתר מוצג מידע נדרש וכן דרכי התקשרות לביצוע בירורים בנושאים שונים.