עד להודעה חדשה לא תהיה קבלת קהל במשרדי הקרנות

על מנת להימנע מסיכוני הידבקות מיותרים בנגף קורונה, עד להודעה חדשה לא תהיה קבלת קהל במשרדי הקרנות ובמשרדים של מחלקת קופות גמל בבנק הבינלאומי הראשון.

באתר מוצג מידע נדרש וכן דרכי התקשרות לביצוע בירורים בנושאים שונים.