עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות

עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות ואושרה יציאתם לשנת ההשתלמות תשפ”א, חשבון הבנק שלהם יזוכה במענק הראשון בגין חודש ספטמבר בתאריך 1.10.2020. ניתן לראות בחשבון הבנק את סכום המענק החל מ 2.10.2020 עם ערך הפקדה של 1.10.2020 .

קרנות השתלמות לעובדי הוראה