פרטי התקשרות עם גופים המטפלים בעובדי הוראה בשנת השתלמות

שם המוסד / בעל תפקידתחומי טיפול
קרנות השתלמות לעו“ה
שד‘ שאול המלך 8, ת“א
מיקוד 6473307
טל‘ (רב קווי): 03-6938364
פקס: 03-6969670
פנייה באמצעות “צור קשר” באתר הקרנות
ייעוץ והכוונה בנושאי לימודים בשנת ההשתלמות
אישור תכניות לימודים חריגות כמו: לימודים בחו“ל וכו’.
אישור שינוי בתכנ“ל, אישור ותק, ועדת חריגים.
אישור מוסדות השתלמות ולימודיהם.
יועצות ההשתלמות של קרנות ההשתלמות לעו“ה – במחוזותייעוץ בענייני בניית תכנית לימודים;
אישור תכנית לימודים יולי – אוגוסט.
אישור שינוי בתכנית לימודים ספטמבר-נובמבר
מחלקת קופת גמל-קרנות השתלמות למורים
ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102
מוקד טלפוני: 03-7706060, 5339*
תשלום מענק חודשי למשתלמים
החזרי שכר לימוד לזכאים
שינויי כתובת או נתונים אישיים
שינויים במעמד ודרגה
הצטרפויות לקרנות ההשתלמות לעו“ה
חישוב אחוז משרה ממוצע
בירורים כספיים
האגף להשתלמות במשרד החינוך המפקחים על התפתחות מקצועית במחוזות משרד החינוךהכרה ל”אופק חדש”
זכאות לגמולי השתלמות
אישור גמולי השתלמות
אישור מראש לקורסים במסלול אישי
חובת הלימודים ל“מוסמך“ ול“בכיר“
האגף להכשרה והשתלמות מרכז הסתדרות המורים רחי בן סרוק 8,
תל אביב טל’: 03-6922949
ייעוץ בנושא תמריצים, גמולי השתלמות ומענקי שעות, ייעוץ בנושא החזר השלמת שכר לימוד (ליוצאים לחצי שנת השתלמות)
מרכז מידע בהסתדרות המורים
שעות מענה טלפוני
:
ימים אי- הי בין השעות 08:30-14:30
טלפון (רב קווי) 1-700-550-043
פקס 03-6949857
דוא“ל – ofek@morim.org.il
מענה לשאלות הנוגעות לרפורמת ”אופק חדש“ ולזכויות מורים ניתן ע“י עובדים מקצועיים, מורים ומנהלים, בעלי ניסיון עבודה עשיר במערכת החינוך המכירים באופן מקצועי ומעמיק את פרטי הסכם ”אופק חדש“. התשובות ניתנות בטלפון, בדואר האלקטרוני, ובפקס.
משרדי הנהלת קרנות ההשתלמות:
פניות לוועדת ההשתלמות,
וועדת חריגים ולמזכירות הקרנות:
שד‘ שאול המלך 8, תל אביב, מיקוד 6473307
טל‘: 03-6938364 פקס: 03-6969670
דוא”ל: פנייה באמצעות “צור קשר” באתר זה
בירורים וקבלת קהל בימים א‘ – ה‘ 8:30-15:00 בימי ו‘ ובערבי חג אין קבלת קהל.
משרדי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ: מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות לעובדי הוראה
פניות בענייני זכאות לשנת השתלמות ובירור תשלומים במערכת יציאה לשנת השתלמות באתר זה.
טל‘: 03-7706060, 5339*

לתשומת לבך:
יש להגיש לאישור הקרנות תכניות לימודים או שינויים בהן, באמצעות המערכת המקוונת באתר זה.
כל פנייה בתחומי זכאות, השתלמות, כספים וכיו”ב תעשה בכתב.
יש לרשום בכל פנייה את מספר תעודת הזהות, כפי שמופיע ברישומי הקרן.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה