קבלת קהל

על מנת להימנע מסיכוני הידבקות מיותרים בנגיף הקורונה, עד להודעה חדשה לא תהיה קבלת קהל במשרדי הקרנות ובמשרדים של מחלקת קופות גמל בבנק הבינלאומי הראשון.

באתר מוצג מידע נדרש וכן דרכי התקשרות לביצוע בירורים בנושאים שונים.