רשימת הקלות למוסדות לימוד בשנה”ל תש”פ

1. השלמת הלימודים שהופסקו בשל משבר הקורונה באמצעות למידה מקוונת:
מוסדות לימוד מאושרים ע”י הקרנות ומפורסמים במאגר מוסדות לימוד המאושרים לעובדי הוראה בשנת ההשתלמות – לאור המצב, אם עובדי הוראה בשנת השתלמות משתלמים במוסדכם, נבחן את האפשרות לאשר למוסדכם את השלמת הקורס/ים באמצעות למידה מקוונת לאחר קבלת:

א. סילבוס מפורט לקורס /ים. חלוקה למפגשים, תאריכי המפגשים, תכנים מפורטים בכל מפגש.
ב. נא לציין כמה מפגשים מתוך הקורס כבר נלמדו פרונטלית וכמה מפגשים נותרו להשלים באופן מקוון.
ג. מתווה והסבר מפורט על אופן ביצוע הלמידה המקוונת ואופן המעקב אחר השתתפות המשתלמים בשעות המקוונות.

להגשת בקשה לחץ כאן (בנושאים פדגוגיים לבחור: אישור מוסדות השתלמות ולימודים)