רשימת הקלות למשתלמי תש”פ

1. הארכת זמן בהגשת טופס שינוי תכנית לימודים תש”פ – מאושרת הארכת זמן בהגשת הטופס עד 15.8.2020 באמצעות המערכת המקוונת באתר. להגשת טופס לחץ כאן

2. השלמת הלימודים (לימודי חובה ולימודי השלמה) לאחר 31.8.20 – הקרן תאפשר את השלמת הלימודים המאושרים בתוכנית הלימודים במהלך שנה”ל תשפ”א ולא יאוחר מ – 31.8.2021.
השלמת השעות מאושרת למשתלמים שלא יספיקו לסיים את חובות לימודיהם עד 31.8.2020 וגם למשתלמים שיעמדו עד 31.8.2020 במינימום השעות הנדרש בשנת ההשתלמות, אולם לא יספיקו לנצל את כל זכאותם. אם מעוניינים בכך, יוכלו להשלים את יתרת השעות בהתאם לזכאותם. בשני המקרים – השלמת הלימודים תאושר בכפוף להגשת טופס שינוי תכנית לימודים באמצעות המערכת המקוונת עד 15.8.20 וקבלת אישורנו בכתב. להגשת טופס לחץ כאן

3. תשלומי שכ”ל למשתלמים: תשלומי שכ”ל ימשיכו כרגיל בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת למשתלם.

4. אישור שנת וותק למשתלם אשר ישלים את לימודיו במהלך תשפ”א: האישור יונפק רק לאחר השלמת הלימודים בשנה”ל תשפ”א והצגת אישורי סיום לימודים בגינם.

5. אישור שנת וותק למשתלם, שלא יעמוד במינימום השעות הנדרש עד 31.8.2020 בשל המשבר, ואין באפשרותו להשלים את הלימודים במהלך תשפ”א:
יש להפנות מכתב מנומק לוועדת חריגים אשר תדון בבקשה.
להגשת בקשה לחץ כאן (בנושאים פדגוגיים לבחור: ועדת חריגים)

קרנות השתלמות לעובדי הוראה