צור קשר – משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות* לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.

ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר