צור קשר – משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.


    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר

    קרנות השתלמות לעובדי הוראה