עמית – בקשה לקבלת הלוואה

* יש לצרף את המסמכים הבאים

ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 5M לכל היותר