תלונות ופניות הציבור

עמית יקר,
כאשר זו פנייתך הראשונה באחד מהנושאים הבאים: ביצוע פעולת משיכת כספים\העברה לחברה
אחרת\הלוואה\הצטרפות\עדכון פרטים אישיים\בירור זכויות, נא לפנות ישירות לגורמים המטפלים בקרנות באמצעות צור קשר


    * לכל פניה יש לצרף צילום ת.ז. קריא , אם פנייתך הינה עדכון פרטיך האישיים, יש לצרף גם ספח של ת.ז.


    ניתן להעביר כל קובץ בגודל של 10M לכל היותר