מדריך למשתלם | קרנות התשלמות לעובדי הוראה

2 הסתדרות המורים בישראל משרד החינוך קרנות השתלמות לעובדי הוראה 1/9/2023-31/8/2024 , שנת הלימודים תשפ“ד מידע, רשימת מוסדות ההשתלמות נהלים למוסדות לימוד מדריך למשתלם קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע“מ קרנות השתלמות למורים ולגננות חברה מנהלת בע“מ

3 תוכן העניינים 6 אגרות ברכה למשתלמים מידע כללי למשתלמים 10 השתלמות בדיגיטל 10 לוח סדר הפעולות בשנת ההשתלמות 17 רשימה מרוכזת של גופים המטפלים בעובדי הוראה בשנת השתלמות 19 מערכת יציאה לשנת השתלמות 20 המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות 21 יציאה לחצי שנת השתלמות 21 שיעור היקף משרה 21 תשלומים המגיעים למשתלם בשנת ההשתלמות 31 ניכויים מתשלומי המענק החודשי 31 זכויות 33 המלצות 33 תכנית הלימודים 35 נושאי ההשתלמות המאושרים בקרנות 38 לוח חובת הלימודים בשנת השתלמות 38 חלוקת השעות בין לימודי חובה ללימודי השלמה 38 כיצד לתרגם מכסת הלימודים לש“ש 39 מוסדות ההשתלמות 40 פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים 41 השתלמות בחו“ל במסגרת שנת ההשתלמות 42 שינויים בתכנית הלימודים 42 שנת השתלמות לעובדי הוראה ברפורמת אופק חדש 45 רשימת יועצות הקרנות לאישור תכניות הלימודים 46 מוקדי השירות לעו“ה בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון 47 (מטעם אגף א‘ לפיתוח מקצועי של עו“ה במשרד החינוך) גמולי השתלמות

4 מוסדות לימוד 50 חיפוש מוסדות לימוד 51 רשימת מוסדות לפי תחומי ההשתלמות 81 נהלים למוסדות השתלמות 89 רשימות

5 שנת השתלמות פורייה ומוצלחת קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה http://www.kranoth.org.il

6 ברכות חמות עם יציאתכם לשנת השתלמות. מדובר בשנה החשובה לא פחות מכל שנת עבודה אחרת, ואולי חשובה יותר, שכן היא מעניקה הכשרות חדשות לצד מרגוע אמיתי לגוף ולנשמה. מי שיודע להעריך את כובד אחריותכם כאנשי חינוך, את המסירות הרבה והעומס שבו אתם מצויים במהלך שנת הלימודים, מבין את חשיבות ההפסקה הזאת, שנועדה לשבור שגרה, למנוע שחיקה ולמלא מצברים בכוחות חדשים ובידע חדש. שנתההשתלמותהיאאחד היתרונותהייחודיים והחשוביםשישלעובדי ההוראה. לצד שמירה על זכויותיכם, הסתדרות המורים מציעה מגוון רחב של קורסים, סדנאות והשתלמויות מקצועיות שיעזרו לכם להתמקצע, להיפתח לאופקים חדשים, להרחיב ידע, להשלים פערים וגם להגשים חלומות שנדחקו מאחור וחיכו שתגיע שעת הכושר שלהם. אני שמחה לאחל לכל אחת ואחד מכם שנה של עושר, של שלווה פנימית ושל שמחה, נצלו את השנה הזאת ואת כל ההזדמנויות שהיא טומנת בחובה, בהצלחה ובהנאה. בברכת בריאות טובה, יפה בן-דויד מזכ“לית הסתדרות המורים הסתדרות המורים בישראל לשכת המזכ“לית עובדות ועובדי הוראה יקרים,

7 משתלמים יקרים, שנת השתלמות פורייה ומוצלחת, שנה של חידוש כוחות והרחבת אופקים ולהמשך עבודה ברוכה במערכת החינוך. מקווים, כי תפיקו משנת ההשתלמות את המירב לקידומכם האישי והמקצועי ולקידום מערכת החינוך. איחולי בריאות איתנה, פסח לנדסברג ל קרנות ההשתלמות “מזכיר ומנכ אייל גבאי ר קרנות ההשתלמות“יו

8 למשתלם/ת בשנת השתלמות לפניך המדריך למשתלם. המדריך מכיל פירוט זכויותיך וחובותיך בשנת ההשתלמות וכן רשימהמרוכזתשלמוסדותלימוד, המפרסמיםבאתר האינטרנט של קרנות ההשתלמות, מידע על אפשרויות הלימוד הפתוחות בפניך במוסדות אלו. אין בפרסום המוסדות המופיעים במדריך זה ובאתר האינטרנט משום המלצה ללמוד בהם. מטרת הפרסום - להביא בפניך מידע רחב עד כמה שניתן ויש באפשרותך לבחור ללמוד גם במוסדות אחרים שאינם מפורסמים במדריך זה ובאתר האינטרנט, לאחר קבלת אישור. עליך לקבל אישור מראש ובכתב לתכנית הלימודים. אין להתחיל בלימודים או להתחייב בתשלום שכר לימוד לפני אישור לימודיך ע“י אחת מיועצות הקרנות. לאחר אישור תכנית הלימודים ע“י אחת מיועצות הקרנות, עליך להירשם ללימודים במוסדות הלימוד. רישוםמדוייקשלשםמוסד הלימודים, קוד המוסד ומספרשעותהלימוד בתכנית הלימודים, ימנע טעויות ואי הבנות בענייני כספים. אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות. בסיום השנה עליך להגיש למשרדנו אישור סיום לימודים, מכל מוסד הרשום בתכניתך, לימודי חובה ולימודי השלמה. עם קבלתם, ננפיק לך אישור לשנת ותק בגין שנת ההשתלמות. יועצות קרנות ההשתלמות, ובתוכם אני, עומדות לרשותך, מוכנות לענות על שאלותיך ולעזור בבניית תכנית הלימודים שלך. אני מאחלת לך שנת השתלמות מועילה ומהנה רונית עקירב יועצת השתלמויות ארצית

9 מידע כללי מטעם קרנות ההשתלמות למשתלמים בשנת ההשתלמות אנו מברכים אתכם לקראת היציאה לשנת ההשתלמות, ומאחלים שנה טובה, שתישא עבורכם תוצאות לקידומכם המקצועי והאישי. מובא בפניך מידע שיעזור לך 10-47 בעמודים לתכנן ולנצל את שנת ההשתלמות שלך בצורה הטובה ביותר. מידע זה מפורסם מטעם קרנות ההשתלמות. המידע המפורסם במדריך זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. האתר של קרנות ההשתלמות www.kranoth.org.il פורטל המשתלמים של קרנות ההשתלמות /https://mishtalmim.kranoth.org.il פנייה בדואר אלקטרוני: באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות מידע כללי

10 השתלמות בדיגיטל: השירותים הדיגיטליים יקלו עליכם את הגשת הבקשה וכל הטפסים הנלווים לבקשה, ויהפכו את כל התהליך עבורכם קל, פשוט, זמין בכל עת. אין צורך לשלוח אלינו בקשות בדואר, בפקס, בדוא“ל. באמצעות השירות הדיגיטלי - עמיתים המעוניינים לצאת לשנת השתלמות יכולים לבדוק את הזכאות ליציאה לשנת השתלמות, לסמן את הבחירה ואת תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאות (חצי שנת השתלמות או שנת השתלמות מלאה) ולהגיש את הבקשה ליציאה לשנת השתלמות. ביום העסקיםשלאחר הגשת הבקשה ניתן יהיה לצפות בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות, כי הבקשה נקלטה בקרנות ההשתלמות, ותהיה אפשרות לבצע בכל עת שינוי/עדכון לבקשה עד לסוף אוגוסט סמוך לתחילת שנת ההשתלמות. כמו כן, לאחר קליטת הבקשה בקרנות ההשתלמות, ופתיחת המערכת להעלאת מסמכים, ניתן דרך השירות הדיגיטלי: לחתום על טופס ההתחייבות, למלא את פרטי חשבון הבנק לצורך קבלת המענקים החודשיים, להגיש את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת תהליך קבלת האישור ליציאה ועוד. / מספק למועמדים לשנת השתלמות https://mishtalmim.kranoth.org.il פורטל המשתלמים מידע, סרטוני הדרכה ושירותים דיגיטליים. ניתן להשלים את כל תהליך היציאה לשנת השתלמות בצורה דיגיטלית החל בבדיקת הזכאות ליציאה לשנת השתלמות ועד לקבלת אישור יציאה. - * מערכת יציאה לשנת השתלמות - מערכת מקוונת לבדיקת זכאות ליציאה לשנת השתלמות ולמילוי ושליחת הטפסים / המסמכים הנדרשים להשלמת קבלת אישור יציאה לשנת השתלמות. * שירות דיגיטלי להגשת בקשה לאישור ולשינוי תוכנית לימודים לוח סדר הפעולות בשנת ההשתלמות: לתשומך ליבך, עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים המגיעים לך בשנת ההשתלמות טרם היציאה לשנת השתלמות: שלב מה צריך לעשות? עד מתי בדיקת זכאות לבדוק זכאות ליציאה לשנת השתלמות. בדיקת זכאות לשנת השתלמות שעדיין לא החלה תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי, המאפשר לקבל תשובה מיידית לגבי זכאותך ליציאה לשנת השתלמות בשנה"ל הקרובה. 30/6 מידע כללי

11 שלב מה צריך לעשות? עד מתי במקרים אחרים ניתן לפנות באמצעות "צור קשר" בו יש לבחור ב"משתלם/ מועמד ליציאה לשנת השתלמות" ובנושא "אחר". הערה: אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות, ינוצל המחזור שנות הפקדה מלאות. 6 האחרון, עם לפרטים והבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני לשרות עמיתים טלפונים: .*5339 ,03-7706060 קבלת אישור חל”ת מהמעסיק יש לשלוח ממעסיקך (ערב היציאה לשנת השתלמות) אישור חל"ת לצורך יציאה לשנת השתלמות / שבתון. יש להחתים את המעסיק על טופס אישור חל”ת. (מומלץ להחתים את המעסיק על טופס חל"ת המופיע באתר). עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה יכולים להגיש בקשה מקוונת ליציאה לשנת שבתון בפורטל עובדי ההוראה. 31/3 הודעה על יציאה לשנת השתלמות הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות יכולה להתבצע על ידי עמיתים זכאים בלבד. ההודעה תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי בו עליך לבחור את תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך. ביום העסקים שלאחר הגשת הבקשה יוצג בשירות חיווי כי הבקשה נקלטה. 30/6 השלמת תהליך הבקשה ליציאה לשנת השתלמות שלבים): 4( הגשת מסמכי יציאה להשתלמות . חתימה על טופס התחייבות 1 שלב יש לקרוא בעיון את כל הסעיפים בנושא ההתחייבות והמשך החיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות. עליך לסמן את כל ההצהרות בטופס, לחתום ולאשר משלוח לקרנות. 31/7 שלב מה צריך לעשות? עד מתי מידע כללי

12 . מילוי פרטי החיסכון הפנסיוני 2 שלב מילוי הפרטים יידרש רק אם נדרש להמציא את פרטי החסכון הפנסיוני. יש לבחור או לרשום את פרטי החיסכון הפנסיוני עפ”י הפרשות מעסיקיכם, ערב היציאה לשנת ההשתלמות ולצרף דו"ח תקופתי אחרון - שנתי או רבעוני של החסכון הפנסיוני ולא דו"ח של גל/כלנית/רשף/הילה/קופת גמל. הדו"ח צריך לכלול פרוט הפקדות ממעסיקך לקרן הפנסיה. לתשומת לב: אם הינך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד ו/או חוסך/ת ביותר מחסכון פנסיוני אחד, יש לבצע שלב זה במערכת הדיגיטלית בגין כל חסכון פנסיוני בנפרד (לחזור על ביצוע השלב שוב). . מילוי פרטי חשבון הבנק 3 שלב פרטי חשבון הבנק שלך ימולאו על ידך במערכת. יש לצרף צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק (על שמך בלבד), התואם לפרטי חשבון הבנק שציינת (קוד בנק, מספר סניף, מספר חשבון). עמיתים חברי קיבוץ: במידה והנך חבר/ת קיבוץ (חשבון הבנק הוא חשבון הקיבוץ) נדרש ממך למלא גם “טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ“, כולל סעיף אימות חתימה ע“י עו“ד ולהעביר גם אותו באמצעות המערכת – יש להעביר טופס זה ביחד עם צילום ההמחאה/אישור ניהול חשבון. . הגשת טפסים/מסמכים נוספים 4 שלב בשלב זה יש להעביר את המסמכים הנוספים הנדרשים לצורך השלמת תהליך היציאה לשנת השתלמות. אין חובה להעביר את כל המסמכים באותו המועד. ניתן לחזור אל המערכת, אל שלב זה, בכל עת ולהוסיף עוד מסמכים. לתשומת לב: רשימת הטפסים/ המסמכים תתעדכן במערכת יציאה לשנת ההשתלמות במסך "צפייה בסטאטוס המסמכים שלך ואישור בקשתך ליציאה לשנת השתלמות", בהתאם לטפסים אשר יועברו על ידך לקרנות. במידה ויישלח מסמך לא תקין, תפורטנה הערות במסך "צפייה בסטאטוס המסמכים שלך". אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות ינוצל המחזור שנות חיסכון מלאות. 6 האחרון עם מידע כללי

13 שלב מה צריך לעשות? עד מתי בהתאם להנחיית השירות הדיגיטלי יוגשו מסמכים או טפסים נוספים כמו: • תלוש שכר אחרון: יש לצרף תלוש שכר אחרון ערב היציאה להשתלמות מהמעסיק ממנו חסכת בקרן ההשתלמות. במידה והנך מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, נדרש תלוש שכר אחרון מכל אחד מהמעסיקים. לעובדי בעלויות – במידה ויחולו שינויים מתלוש השכר האחרון ששלחת לתלוש שכר חודש אוגוסט (ערב היציאה) באחד מנתוני השכר (דרגה, ותק, הסכם שכר, אחוז משרה וכו') יש לשלוח את תלוש שכר חודש אוגוסט באמצעות "צור קשר" בפורטל משתלמים באתר הקרנות. עמיתי משרד החינוך לא נדרשים לשלוח תלוש שכר אחרון. עדכון הנתונים יידווח ע"י משרד החינוך במהלך חודש ספטמבר, לפי שכר חודש אוגוסט. • טופס אישור העסקה רב שנתי טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות, כי עליו להמציא פרטי העסקה לשנים הנדרשות. (ניתן לראות מידע זה גם בלשונית נתונים אישיים). המעסיק (משלם המשכורת) נדרש לציין את היקף המשרה הממוצע חתימה) + השנתי לכל שנת לימודים נדרשת ולחתום על הטופס (חותמת ולמלא את פרטי החותם. לחילופין, ניתן לשלוח תלושי משכורת חודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות. אם הינך מועסק ע"י יותר ממעסיק אחד, יש למלא טופס נפרד לכל מעסיק / להעביר תלושי משכורת חודש אוגוסט בגין כל מעסיק. • טופס תמריצים: טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות, כי עליו להמציא אישור ממונה על התמריצים. נדרש אישור חתום ע"י הממונה על דיור ותמריצים במחוז. שימו לב: • עמית המועסק על ידי מספר מעסיקים יגיש תלושי שכר ואישורי העסקה מכל אחד מהמעסיקים • אין חובה להגיש את כל המסמכים יחד. בכל עת (עד למועד האחרון שנקבע) ניתן להוסיף מסמכים ולצפות במסמכים שהוגשו קודם לכן. מידע כללי

14 שלב מה צריך לעשות? עד מתי הגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים השירות הדיגיטלי להגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים, אשר ייפתח לדיווח במועד כפי שיתפרסם בחדשות ועדכונים בפורטל, יאפשר להזין את פרטי תוכנית הלימודים המבוקשת. ביולי סמוך 31 את הבקשה לאישור תכנית לימודים, יש למלא עד לתאריך לתחילת שנת ההשתלמות, באמצעות השירות הדיגיטלי להגשת בקשה לאישור תכנית לימודים. יש להקליד את תכנית הלימודים המבוקשת (שם מוסד הלימודים, קוד שעות) ולשלוח 28 = ש“ש 1( המוסד, נושאי הלימוד, היקף שעות הלימוד לאישור הקרנות. התקשורת הקשורה לבקשה לאישור תכנית לימודים/ בקשה להשלמת מסמכים, תבוצע באמצעות השירות הדיגיטלי. הודעה מתאימה תשלח לתיבת הדוא“ל שלכם. ניתן לעקוב אחר מהלך האישור ממועד הקלדת תכנית הלימודים ועד לאישורה. 31/7 לאחר אישור התוכנית, ניתן יהיה לצפות באישור בשירות הדיגיטלי. מסמך האישור יישלח גם בדוא”ל. הנחיות ומידע מפורט על תכניות הלימודים ניתן למצוא בפורטל משתלמים. אישור הקרנות על מוכנות ליציאה לשנת השתלמות עם השלמת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים אישור על זכאותכם ליציאה לשנת השתלמות, יוצג גם בשירות הדיגיטלי, בלשונית "סטטוס המסמכים שלך ואישור בקשתך ליציאה להשתלמות" במהלך שנת ההשתלמות שלב מה צריך לעשות? עד מתי בקשה לשינוי בתוכנית הלימודים במהלך שנת ההשתלמות ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות הקרנות. החל מתחילת דצמבר ועד סוף יוני (סמוך לסיום שנת ההשתלמות), ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת השתלמויות ארצית בלבד. הגשת הבקשה תבוצע באמצעות השירות הדיגיטלי המיועד להגשת בקשות לאישור השינויים בתוכנית שאושרה. רק שינוי מאושר וחתום מחייב את הקרנות. לתשומת ליבך: לפני הגשת הבקשה לשינוי, יש לקחת בחשבון כי כל תשלום או קנס על ביטול לימודים/הפחתת ש”ש יהיה על חשבונך. 30/6 (סמוך לסיום שנת מידע כללי

15 שינוי שיעור השתלמות/ תקופת ההשתלמות בקשות לשינוי שיעור השתלמות במהלך שנת ההשתלמות עליך להגיש באמצעות "צור קשר" ולבחור בנושא הפנייה: “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות“. את הבקשה ניתן להגיש רק לאחר קבלת המענק הראשון. לאחר שינוי שיעור השתלמות לא ניתן לבצע שינוי נוסף. לתשומת לב: בשינוי בתקופת ההשתלמות (משנת השתלמות מלאה לחצי שנת השתלמות ולהיפך) יש לדאוג לשינוי תוכנית הלימודים בהתאם ולאישור חופשה ללא תשלום חדש. 31/7 עדכון דרגה וגמולים לבדיקת הזכאות יש להמציא לקרנות ההשתלמות: - אישור מהמעסיק, המעיד על הגמול /הדרגה החדשה ותחולתה (תאריך התחולה צריך להיות קודם למועד תחילת שנת ההשתלמות – של שנת ההשתלמות) 1.9- כלומר לפני ה - תלוש משכורת מהמעסיק, המעיד על קבלת הפרשים בגין עדכון הגמול/ הדרגה בשכר, עם ניכוי לקרן ההשתלמות. את המסמכים יש להגיש באמצעות "צור קשר" ולבחור בנושא הפניה: “שינויים במעמד ודרגה“. 31/7 החזר בגין קבלות תשלום שכר לימוד עליך להגיש את הקבלות בגין תשלום שכר לימוד לאורך שנת סמוך לסיום שנת הלימודים. 15/8 הלימודים ולא יאוחר מ את הקבלות יש להגיש בשירות הדיגיטלי להגשת קבלות בגין שכר לימוד בפורטל משתלמים. לתשומת ליבך, יש לוודא ששם מוסד הלימודים המופיע ע“ג הקבלה יהיה זהה לשם מוסד הלימודים שאושר לך בתכנית הלימודים. (סמוך 15/8 לסיום שנת שלב מה צריך לעשות? עד מתי הודעה למעסיק על חזרה לעבודה עליך לשלוח למעסיק (משרד החינוך או מעסיק אחר) הודעה על חזרה לעבודה בשנת הלימודים הבאה. למשרד החינוך ניתן לדווח על החזרה בפורטל עובדי ההוראה. 31/3 החזר בגין נסיעות לזכאים לתמריצים הזכאים להחזר הוצאות נסיעה, במסגרת תמריצים, נדרשים למלא טופס דיווח על נסיעות להשתלמות. את הבקשה להחזר נסיעות יש להגיש באמצעות "צור קשר", בנושא הפניה: “החזר נסיעות לזכאים“. הטופס נמצא באתר הקרנות. 31/7 הודעה על שינוי פרטי חשבון בנק שינוי פרטי חשבון הבנק יבוצע דרך השירות הדיגיטלי להגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות. לבקשת השינוי יש לצרף צילום המחאה או אישור ניהול חשבון וצילום תעודת זהות. לתשומת ליבך: במידה ותוגש בקשה לביצוע שינוי לאחר שהחלה שנת ההשתלמות, ייתכן והמענק הבא הסמוך לאחר מועד הגשת בקשתך לשינוי עדיין יועבר אל חשבון הבנק הקודם. מידע כללי

16 מה נדרש ממך? יציאה לשנת השתלמות או לחצי שנת השתלמות פירושה שהנך חייב להשתלם בשנה זו. הזכאות למענקי השתלמות וכל הזכויות הנלוות לתקופת שנת ההשתלמות כפופים לעמידה בתנאים ליציאה להשתלמות כפי שנקבעו על ידי הקרן ואשר עליהם התחייבת מראש במסגרת בקשתך ליציאה להשתלמות ובכללם, התחייבותך ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך ע“י הקרן ובכפוף לכך שיוצגו על ידך לקרן כל האישורים הנדרשים לה לרבות, אישור על סיום לימודים בתוםשנת ההשתלמות, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך. נבקש להבהיר כי היה ולא תעמוד בתנאי ההשתלמות כפי שהתחייבת להם ואשר אושרו לך ע“י הקרן, תבוטל שנת ההשלמות. בהתאם, יבוטלו כל תשלומי מענקי ההשתלמות, תשלומי שכר הלימוד, או כל תשלום נלווה אחר שהקרן משלמת בעבור העמית המשתלם. כמו כן, אתה תידרש להשיב לקרן באופן מיידי, כל תשלום ששולם לך מהקרן, משוערך בהתאם לתשואת נכסי הקרן נכון לאותו המועד, בגין ההשתלמות כאמור. שלב מה צריך לעשות? עד מתי אישורי סיום לימודים אישורים לסיום הלימודים – לימודי חובה ולימודי השלמה, אשר התקבלו ממוסדות הלימוד יוגשו באמצעות שירות דיגיטלי. שימו לב: חלק מהאישורים נשלחים על ידי המוסדות ישירות לקרנות. יחד עם זאת, באחריותכם לוודא כי כל האישורים התקבלו בקרנות וכי התקבל אישור של הקרנות לתקינותם. לאחר שיתקבלו ויאושרו כל אישורי סיום הלימודים על ידי הקרנות, יתקבל אישור וותק, אשר יישלח אליך. מידע עדכני על סטטוס אישור סיום הלימודים וסטטוס קבלת אישור הוותק מוצג בשירות הדיגיטלי. 31/8 בסמוך לתום שנת ההשתלמות החזר בגין תשלום לביטוח לאומי בשנה 31/1- קבלות התשלום לביטוח לאומי ניתן להגיש עד ל הקלנדרית שלאחר שנת הלימודים. עליך להעביר קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי באמצעות המערכת לקבלת החזרים ולבחור בנושא הפניה: "החזרים מביטוח לאומי". 31/1 (בשנה הקלנדרית שלאחר שנת ההשתלמות) בסיום שנת ההשתלמות מידע כללי

17 רשימה מרוכזת של כל הגופים המטפלים בעובדי הוראה בשנת השתלמות - תחומי עבודתם ונושאי הטיפול לידיעתך: פנייה לכתובת הנכונה - יעילה, מקצרת תהליכים וחוסכת זמן. שם המוסד קרנות השתלמות לעו“ה , ת“א 8 שד‘ שאול המלך 6473307 מיקוד 03-6938364 :) טל‘ (רב קווי 03-6969670 : פקס פנייה באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות יועצות ההשתלמות של קרנות ההשתלמות לעו“ה - במחוזות )45 ‘ (ראה רשימה בעמ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ, מחלקת - קופ“ג קרנות ההשתלמות תל אביב 34 רח‘ קיבוץ גלויות *5339 03-7706060 : מוקד טלפוני האגף להשתלמות במשרד החינוך המפקחים על התפתחות מקצועית במחוזות משרד החינוך .)49 (ראה עמי האגף להכשרה והשתלמות מרכז ,8 הסתדרות המורים רחי בן סרוק 03-6922949 :’ תל אביב טל תחומי טיפול * ייעוץ והכוונה בנושאי לימודים בשנת ההשתלמות * אישור תכניות לימודים חריגות כמו: לימודים בחו“ל וכו‘. * אישור שינוי בתכנ“ל, אישור ותק, ועדת חריגים. * אישור מוסדות השתלמות ולימודיהם. ייעוץ בענייני בניית תכנית לימודים; אישור תכנית לימודים יולי - אוגוסט. אישור שינוי בתכנית לימודים ספטמבר-נובמבר * תשלום מענק חודשי למשתלמים * החזרי שכר לימוד לזכאים * שינויי כתובת או נתונים אישיים * שינויים במעמד ודרגה * הצטרפויות לקרנות ההשתלמות לעו“ה * חישוב אחוז משרה ממוצע * בירורים כספיים הכרה ל“אופק חדש“ * זכאות לגמולי השתלמות * אישור גמולי השתלמות * אישור מראש לקורסים במסלול אישי * חובת הלימודים ל“מוסמך“ ול“בכיר“ ייעוץ בנושא תמריצים, גמולי השתלמות ומענקי שעות, ייעוץ בנושא החזר השלמת שכר לימוד (ליוצאים לחצי שנת השתלמות) מידע כללי

18 מרכז מידע בהסתדרות המורים שעות מענה טלפוני: 08:30-14:30 ימים אי- הי בין השעות *מרכז מידע 2344 ) טלפון (רב קווי 03-6949857 פקס ofek@morim.org.il - דוא“ל משרדי הנהלת קרנות ההשתלמות: פניות לוועדת ההשתלמות, וועדת חריגים ולמזכירות הקרנות: 6473307 , תל אביב, מיקוד 8 שד‘ שאול המלך 03-6969670 : פקס 03-6938364 :‘ טל דוא”ל: פנייה באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות 8:30-15:00 ‘ בירורים וקבלת קהל בימים א‘ - ה בימי ו‘ ובערבי חג אין קבלת קהל. תחומי טיפול * מענה לשאלות הנוגעות לרפורמת “אופק חדש“ ולזכויות מורים ניתן ע“י עובדים מקצועיים, מורים ומנהלים, בעלי ניסיון עבודה עשיר במערכת החינוך המכירים באופן מקצועי ומעמיק את פרטי הסכם “אופק חדש“. התשובות ניתנות בטלפון, בדואר האלקטרוני, ובפקס. משרדי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ: מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות לעובדי הוראה פניות בענייני זכאות לשנת השתלמות ובירור תשלומים: במערכת יציאה לשנת השתלמות www.kranoth.org.il בכתובת *5339 ,03-7706060 :‘ טל לנוחיותך: מידע כללי

19 המסמכים הנדרשים לצורך אישור שנת השתלמות: היציאה לשנת השתלמות מותנת בשליחת כל המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות, מלאים וחתומים כדין, דרך השירות הדיגיטלי. עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים במהלך שנת ההשתלמות. מידע כללי מערכת היציאה לשנת השתלמות לשוניות: 4 בכניסה למערכת יש . נתונים אישיים – במסך זה מוצגים ומתעדכנים נתונייך האישיים לקראת יציאתך להשתלמות. 1 . סטאטוס המסמכים- במסך זה מוצגים ומתעדכנים המסמכים שנדרשים להשלמת היציאה 2 לשנת השתלמות וכן מוצג אישור יציאה להשתלמות. . שינוי בקשה- בלשונית זאת ניתן לשנות או לבטל את בקשתך ליציאה להשתלמות. 3 . הגשת המסמכים הנדרשים ליציאה להשתלמות 4 הערה: בחישוב שיעור המשרה הממוצע המוצג במערכת יציאה לשנת השתלמות, נלקחו בחשבון אך ורק השנים שלגביהן קיימים נתונים בקרן ההשתלמות. אם חסרים נתונים לאחת או יותר משנות החסכון, יעודכן שיעור המשרה עם קבלת הנתונים החסרים. לכן אם נדרשת להמציא במערכת יציאה לשנת השתלמות, אישור העסקה ו/או תלוש שכר, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי.

20 המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות: אישורי סיום לימודים: עםסיוםשנת ההשתלמות, יש להמציא אישורי סיום לימודיםמכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך לימודי חובה ולימודי השלמה. חובת הגשת האישורים חלה גם על המשתלמים בחו“ל וגם על המשתלמים בחצי שנת ההשתלמות. את האישורים יש לשלוח באמצעות שירות דיגיטלי לשליחת אישורי סיום לימודים בפורטל המשתלמים באתר האינטרנט של הקרנות. האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים: שם ומשפחה ____________________________ ת.ז. ______________________________ כתובת ___________________________ )1.9.23-31.8.24( למד/ה בשנת הלימודים תשפ“ד בקורס/ים ___________________ בהיקף של ___ שעות שבועיות ( __ שעות שנתיות) ועמד/ה בכל מטלות הקורס/ים. חותמת המוסד וחתימה ___________________ הערות: . אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות ישראליות / מכללות אקדמיות: 1 ניתן לשלוח גיליון ציונים רשמי וחתום, במקום האישור הנ“ל. . אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות חו“ל: 2 יש להמציא גיליון ציונים רשמי, מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע“י המועצה להשכלה גבוהה, הכולל את הפרטים הבאים: שם ומשפחה, מס‘ ת.ז., לימודים לתואר _ תאריך תחילת וסיום הלימודים, רשימת הקורסים שנלמדו, סה“כ היקף השעות שנלמדו בתאריכים הרלוונטים לשנת ההשתלמות. . אישורים בגין לימודי שפה בחו“ל: 3 יש להמציא אישור רשמי וחתום על סיום לימודים מבית הספר בחו“ל בו התקיימו הלימודים. האישור יכלול: שם ומשפחה, מס‘ ת.ז., תאריך תחילת וסיום הלימודים, סה“כ היקף השעות שנלמדו. מידע כללי

21 יציאה לחצי שנת השתלמות: ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון, אף לשנים לא עוקבות (כל שנה עומדת בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות) ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות, במשך שנתיים. למשתלם בחצי שנת השתלמות הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה (כמו לפני היציאה להשתלמות) הניכוי לקרן ימשך. הניכוי יהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים, שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות. מי שעובד במקום עבודה אחר בתחום הוראה ומקבל משכורת עפ“י דירוג עובדי הוראה, צריך לשלוח תלוש שכר עדכני “בצור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות בכתובת www.kranoth.org.il שיעור היקף משרה: נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון במחזור שינוצל בשנת ההשתלמות (ולא רק על פי שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה). שיעור משרה זה הינו זמני ושיעור המשרה הסופי, שעל פיו נקבע המענק החודשי, יקבע רק לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק. תשלומים המגיעים למשתלם בשנת השתלמות: . המענק החודשי: 1 (עבור חודש ספטמבר), יקבל המשתלם מענק 2023 בתחילת כל חודש, החל מחודש אוקטובר השתלמות. הזיכוי יועבר לחשבון הבנק של המשתלם ותלוש המענק יוצג באתר קרנות ההשתלמות – באיזור האישי, ויפרט את רכיבי המענק. גובה המענק נקבע לפי: א. “שיעור משרה ממוצע“ שהוא ממוצע המשרה שלך במשך כל שנות החיסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות ובהתאם לתקנות. מקסימום גובה משרה לשנת השתלמות בגין כל המעסיקים באותה 150% שנה הינו ב. “שיעור ההשתלמות“ המבטא את מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות הנוכחית. במידה והנך רוצה לשנות את שיעור ההשתלמות, (בכפוף למס‘ שנות החסכון העומדות לזכותך) עלייך לשלוח בקשה. בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר באמצעות “צור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות ) העדכון 01/10/2023( רק לאחר קבלת מענק השתלמות הראשון www.kranoth.org.il בכתובת יהיה רטרואקטיבי לתחילת שנת ההשתלמות. שני הנתונים האלה מוצגים בלשונית פרטים אישיים במערכת יציאה לשנת השתלמות. משרה כוללת רכיבים 100%( ג. המענק מחושב באופן הבא: משכורת אחרונה במשרה מלאה פנסיוניים בלבד אשר בגינם מופרשים כספים לקרן ההשתלמות) מוכפלת בשיעור ההשתלמות ובהיקף המשרה הממוצע. מידע כללי

22 ד. באתר הקרנות קיים מחשבון להערכת גובה המענק החודשי. משתלם יכול להיכנס לאתר הקרנות למלא את נתוניו האישיים כגון: - אחוזי משרה בשנים המנוצלות לשנת ההשתלמות - שנת השתלמות מלאה או חצי שנת השתלמות - נתוני שכר מתלוש שכר אחרון - היקף משרה - גמולי שכר במחשבון יש הנחיות והסבר לכל שלב. בסיום התהליך המשתלם יקבל אומדן לגובה המענק החודשי אותו יקבל בשנת ההשתלמות. המחשבון נועד לשמש ככלי עזר בלבד. תוצאות החישוב אינן סופיות ואינן מחייבות את הקרן. ה. היקף משרה ממוצע למורים המועסקים ברפורמת עוז לתמורה- מורים שבתלוש השכר של 100% ), למרות שבמהלך שנת הלימודים עבדו מעל 100%( חודש אוגוסט מופיע משרה מלאה משרה, יש לשלוח אישור מהמעסיק על היקף המשרה הממוצע לשנה זו. ו. מורים המועסקים באופק ובעוז לתמורה, המענק ישולם ע“פ הסכם שכר אחד, הגבוה מביניהם על כל היקף המשרה. ז. שינויים רטרואקטיביים בשכר עובדי ההוראה, שתחילתם מספטמבר שנה קודמת לשנת ההשתלמות ולכל המאוחר סוף חודש אוגוסט ערב היציאה לשנת השתלמות, יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות המשולם לעמית המשתלם. מידע כללי

23 לנוחיותך, להלן טבלת שנים עבריות: א“תשס מ- 9/00 עד 8/01 ב“תשס מ- 9/01 עד 8/02 ג“תשס מ- 9/02 עד 8/03 ד“תשס מ- 9/03 עד 8/04 ה“תשס מ- 9/04 עד 8/05 ו“תשס מ- 9/05 עד 8/06 ז“תשס מ- 9/06 עד 8/07 ח“תשס מ- 9/07 עד 8/08 ט“תשס מ- 9/08 עד 8/09 ע“תש מ- 9/09 עד 8/10 א“תשע מ- 9/10 עד 8/11 ב“תשע מ- 9/11 עד 8/12 ג“תשע מ- 9/12 עד 8/13 ד“תשע מ- 9/13 עד 8/14 ה“תשע מ- 9/14 עד 8/15 ו“תשע מ- 9/15 עד 8/16 ז“תשע מ- 9/16 עד 8/17 ח“תשע מ- 9/17 עד 8/18 ט“תשע מ- 9/18 עד 8/19 פ“תש מ- 9/19 עד 8/20 א“תשפ מ- 9/20 עד 8/21 ב“תשפ מ- 9/21 עד 8/22 ג“תשפ מ- 9/22 עד 8/23 ד“תשפ מ- 9/23 עד 8/24 מידע כללי

24 שיעור ההשתלמות יהיה כמפורט בטבלה: משך תקופת החיסכון חודשי החסכון שיעור המענק שנה מלאה שיעור המענק בחצי שנת השתלמות שנים 6 72 66.66% 33.33% חודשים 8 + שנים 6 80 74.06% 37.03% שנים 7 84 77.77% 38.88% חודשים 8 + שנים 7 92 85.18% 42.59% שנים 8 96 88.88% 44.44% לתשומת לבכם: בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר באמצעות “צור קשר“ , רק לאחר קבלת מענק www.kranoth.org.il באתר קרנות ההשתלמות בכתובת השתלמות ראשון העדכון יהיה רטרואקטיבי. כל בקשה שתתקבל לפני קבלת מענק ראשון לא תבוצע. . החזר שכר לימוד: 2 הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר. אי לכך שכר הלימוד בשנת ההשתלמות ישולם בהתאם להחלטות ממשלת ישראל. המשתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד. הסכום שיוחזר יקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה לך ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות. שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ, הבסיס: משכר 1/16 ש“ש, יתקבל החזר של עד 1 שכ“ל. ולכן, עבור כל 100% - ש“ש 16 עבור לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ. ש“ח 14,774- בהנחה ששכר הלימוד האוניברסיטאי בשנת הלימודים תשפ”ד יהיה כ ), אזי עבור כל שעה יוחזר סך של עד כ- 16.8.2023- (הסכום המדוייק מתפרסם ב ש“ח. 923 אופן חישוב החזר שכר לימוד: על מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו, החזר שכר הלימוד יבוצע בשיטת “הסל התקציבי“. לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה. מידע כללי

25 סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי חובה, יהיה בהתאם לסה“כ שעות החובה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים. סכוםשכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה, יהיה בהתאם לסה“כשעותההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים. ש“ש על פי החלוקה הבאה: 12 לדוגמא: משתלם שאושרה לו תכנית לימודים בהיקף ש“ש לימודי חובה ( במספר מוסדות לימוד ) 9 ש“ש לימודי השלמה ( במספר מוסדות לימוד ) 3 ₪ 8307 - סה“כ כ 9 923 : זכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי חובה .₪ 2769 - סה“כ כ 3 923 : וזכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי השלמה משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד והוצאות נלוות, לא כולל תשלום בגין חומרים. לא יוחזרו דמי מנוי למועדון / קאנטר׳ קלאב אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים שם. הזכאות 1 לשכר לימוד היא רק עבור לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות, כלומר תחילתם לא לפני לאוגוסט של השנה 31- לספטמבר של השנה בה מתחילה שנת ההשתלמות וסיומם לא יאוחר מ בה מסתיימת שנת ההשתלמות. החזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים באוניברסיטה ישראלית או במכללה אקדמית ישראלית: ש”ש ומעלה לתואר ראשון או 12 שכ”ל בשנת השתלמות מלאה, אם היקף הלימודים 100% יאושר ש”ש ומעלה לתואר שני וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו ב: 8 • אוניברסיטה ישראלית • מכללה אקדמית ישראלית, בתנאי שהמכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ישראלי וקיבלה הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה, להעניק תואר במסלול הלימודים שנבחר ע”י עובד ההוראה. .27 החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי, ראה/י עמוד ההחזר יתבצע באחת משתי הדרכים: א. החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות: תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים: ) המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת, ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים. 1 ) מספר השעות, הרשום בטופס תכנית לימודים, זהה לזה שבפועל. 2 ) מספר הזהות ע“ג ההרשאה לחיוב חשבון זהה למספר הזהות הרשום בקרן. 3 הערה: גם במוסדות שבהם קיים הסדר גביה באמצעות הרשאה לחיוב הקרן, בחירת אמצעי תשלום שכר הלימוד, נתונה להחלטתך. אם מסיבה כלשהי תמצא/י לנכון לשלם את שכר הלימוד במקום לחתום על הרשאה לחיוב חשבונך בקרן, תכבד הקרן את הקבלה שתמציא/י (בצירוף מכתב שבחרת לשלם באמצעות קבלות), ויוחזר לך שכר הלימוד ששילמת, כמוסבר בסעיף ב‘, דלהלן. התשלום .)24 ‘ יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות (לפי המוסבר בעמ x x מידע כללי

26 במידה וחתמת על כתב הרשאה ומוסד הלימודים דרש תשלום ובנוסף לכך שלחת קבלה וקיבלת החזר שכר לימוד מהקרן, ינוכה התשלום מהמענק הבא. ב. החזר שכר לימוד על-פי קבלות: תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת, כנגד קבלות רשמיות (העתק קבלה, אישור תשלום שבוצע בפועל ממוסד הלימודים, אישור תשלום שכר הלימוד שבוצע באתר האינטרנט). 15- ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא: ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה באתר החברה עד ה , יתבצע במענק בחודש 15- לחודש, יתבצע במענק הקרוב. ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה שלאחר מועד קבלת הקבלות. .)24 ‘ ההחזר יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות (לפי המוסבר בעמ קבלות יש להעביר באמצעות “המערכת הדיגיטלית להגשת בקשה להחזר שכר לימוד“ באתר באוגוסט סמוך לסיום שנת 15 עד לתאריך www.kranoth.org.il קרנות ההשתלמות בכתובת .01/09/2024 ההשתלמות, על מנת לקבל החזר במענק האחרון החזרי שכר לימוד. >--- קבלת החזרים >-- הכניסה למערכת באופן הבא: פורטל משתלמים להלן דגשים באופן הגשת הבקשות להחזר שכר לימוד: . חובה לציין על הקבלות את מספר תעודת הזהות ואת שם המשתלם. 1 . עלייך לפתוח בקשה להחזר שכר לימוד עבור כל קבלה בנפרד. 2 . יש לוודא ששם המוסד המופיע על גבי הקבלה זהה לשם המוסד שאושר לך בתכנית הלימודים. 3 . לתשומת ליבך, יש לצרף את הקבלה למוסד הלימודים הרלוונטי. 4 בירורים בנושא החזר שכר לימוד, ביטוח לאומי ונסיעות, יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון: 03-7706060 בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשלמים במוסדות הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון: - בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום. - בטור הניכויים (חובה) יופיע הרישום: ניכוי שכר לימוד והסכום. נתון למידע בלבד. למשתלמים ששלחו קבלות - בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום. מידע כללי

27 הערה: לא יוחזרו כספים ששולמו עבור מנוי למועדון ספורט, לתאטרון, לבריכת שחיה, רכישת חומרים וכו‘. החזר הוצאות ושכר לימוד לעו“ה בעלי תואר שלישי: יאושרו התשלומים הבאים, לאחר הצגת קבלות רשמיות (העתק קבלה, אישור תשלום שבוצע בפועל ממוסד הלימודים, אישור תשלום שכר הלימוד שבוצע באתר האינטרנט), ובתנאי שסה“כ התשלומים לא יעלו על שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת: א. הוצאות בגין עבודת מחקר: צילומים, הדפסות, תרגומים, עריכה לשונית, סטטיסטיקה וכו‘ החזר על סמך קבלות רשמיות (לא כולל רכישת ציוד). משכ“ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג 100% הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ב. הוצאות השתלמות, השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו“ל: הקרן תממן השתתפות ב: דמי הרשמה, טיסה, נסיעה ואש“ל, עפ“י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך. הסכום משכ“ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר 25% המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ג. גובה שכר הלימוד בקורסים מיוחדים שיש להם זיקה לתחום העבודה או המחקר של המשתלם, לא יחושב לפי ערך שעה רגיל - ניתן יהיה במקרים מיוחדים ובאישור מראש, לשלם שכ“ל גבוה מהנהוג בקרנות, לכל יחידת לימוד, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ד. תינתן גמישות מירבית באישור תכנית בין שעות לימוד חובה והשלמה. החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת דוקטורט, לעו“ה בעלי תואר שני, הלומדים לתואר שלישי: הקרן תאשר החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת מחקר, ללומדים לתואר שלישי, בהתאם לזכאות המשתלם וכנגד הצגת קבלות רשמיות כחוק. ההוצאות המאושרות: צילומים, תרגומים, הדפסות, עריכה לשונית, סטטיסטיקה (לא כולל רכישת ציוד). ש“ש בשנת השתלמות 12 =( משכ“ל אוניברסיטאי 75% הסכום המקסימאלי שיאושר יהיה עד ש״ש בחצי שנת השתלמות) ובתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות 6/ מלאה המשתלם. יש לציין בתכנית הלימודים את מכסת השעות לצורך החזר הוצאות לכתיבת מחקר. . החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים): 3 המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח וחוסך במסגרת תמריצים ערב היציאה לשנת ההשתלמות. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי. עובד, הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי, יהיה זכאי להחזר הוצאות מידע כללי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==