מדריך למשתלם | קרנות השתלמות לעובדי הוראה

2 הסתדרות המורים בישראל משרד החינוך קרנות השתלמות לעובדי הוראה 1/9/2022-31/8/2023 , שנת הלימודים תשפ“ג מידע, רשימת מוסדות ההשתלמות נהלים למוסדות לימוד מדריך למשתלם קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע“מ קרנות השתלמות למורים ולגננות חברה מנהלת בע“מ

3 תוכן העניינים 6 ג“אגרות ברכה למשתלמים תשפ מידע כללי למשתלמים 9 רשימה מרוכזת של גופים המטפלים בעובדי הוראה בשנת השתלמות 12 המסמכים הנדרשים ליציאה לשנת השתלמות 14 המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות 15 הנחיות למילוי ושליחת טפסים בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות 17 יציאה לחצי שנת השתלמות 17 שיעור המשרה הממוצע 17 תשלומים המגיעים למשתלם בשנת ההשתלמות 26 ניכויים מתשלומי המענק החודשי 26 זכויות 28 המלצות 28 תכנית הלימודים 30 נושאי ההשתלמות המאושרים בקרנות 33 לוח חובת הלימודים בשנת השתלמות 33 חלוקת השעות בין לימודי חובה ללימודי השלמה 33 כיצד לתרגם מכסת הלימודים לש“ש 34 מוסדות ההשתלמות 35 פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים 36 השתלמות בחו“ל במסגרת שנת ההשתלמות 37 שינויים בתכנית הלימודים 37 שנת השתלמות לעובדי הוראה ברפורמת אופק חדש 40 הנחיות למלוי בקשה לאישור תכנית לימודים בשנת השתלמות 41 רשימת יועצות הקרנות לאישור תכניות הלימודים 42 מוקדי השירות לעו“ה בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון 43 לוח סדר הפעולות 45 (מטעם אגף א‘ לפיתוח מקצועי של עו“ה במשרד החינוך) גמולי השתלמות

4 מוסדות לימוד 48 חיפוש מוסד באתר האינטרנט של קרנות ההשתלמות 49 רשימת מוסדות לפי תחומי ההשתלמות 78 נהלים למוסדות השתלמות 86 רשימות

5 שנת השתלמות פורייה ומוצלחת קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה http://www.kranoth.org.il

6 ברכות חמות עם יציאתכם לשנת השתלמות. מדובר בשנה החשובה לא פחות מכל שנת עבודה אחרת, ואולי חשובה יותר, שכן היא מעניקה הכשרות חדשות לצד מרגוע אמיתי לגוף ולנשמה. מי שיודע להעריך את כובד אחריותכם כאנשי חינוך, את המסירות הרבה והעומס שבו אתם מצויים במהלך שנת הלימודים, מבין את חשיבות ההפסקה הזאת, שנועדה לשבור שגרה, למנוע שחיקה ולמלא מצברים בכוחות חדשים ובידע חדש. שנתההשתלמותהיאאחד היתרונותהייחודיים והחשוביםשישלעובדי ההוראה. לצד שמירה על זכויותיכם, הסתדרות המורים מציעה מגוון רחב של קורסים, סדנאות והשתלמויות מקצועיות שיעזרו לכם להתמקצע, להיפתח לאופקים חדשים, להרחיב ידע, להשלים פערים וגם להגשים חלומות שנדחקו מאחור וחיכו שתגיע שעת הכושר שלהם. אני שמחה לאחל לכל אחת ואחד מכם שנה של עושר, של שלווה פנימית ושל שמחה, נצלו את השנה הזאת ואת כל ההזדמנויות שהיא טומנת בחובה, בהצלחה ובהנאה. בברכת בריאות טובה, יפה בן-דויד מזכ“לית הסתדרות המורים הסתדרות המורים בישראל לשכת המזכ“לית עובדות ועובדי הוראה יקרים,

7 משתלמים יקרים, שנת השתלמות פורייה ומוצלחת, שנה של חידוש כוחות והרחבת אופקים ולהמשך עבודה ברוכה במערכת החינוך. מקווים, כי תפיקו משנת ההשתלמות את המירב לקידומכם האישי והמקצועי ולקידום מערכת החינוך. איחולי בריאות איתנה, פסח לנדסברג ל קרנות ההשתלמות “מזכיר ומנכ אייל גבאי ר קרנות ההשתלמות“יו

8 למשתלם/ת בשנת השתלמות לפניך המדריך למשתלם. המדריך מכיל פירוט זכויותיך וחובותיך בשנת ההשתלמות וכן רשימהמרוכזתשלמוסדותלימוד, המפרסמיםבאתר האינטרנט של קרנות ההשתלמות, מידע על אפשרויות הלימוד הפתוחות בפניך במוסדות אלו. אין בפרסום המוסדות המופיעים במדריך זה ובאתר האינטרנט משום המלצה ללמוד בהם. מטרת הפרסום - להביא בפניך מידע רחב עד כמה שניתן ויש באפשרותך לבחור ללמוד גם במוסדות אחרים שאינם מפורסמים במדריך זה ובאתר האינטרנט, לאחר קבלת אישור. עליך לקבל אישור מראש ובכתב לתכנית הלימודים. אין להתחיל בלימודים או להתחייב בתשלום שכר לימוד לפני אישור לימודיך ע“י אחת מיועצות הקרנות. לאחר אישור תכנית הלימודים ע“י אחת מיועצות הקרנות, עליך להירשם ללימודים במוסדות הלימוד. רישוםמדוייקשלשםמוסד הלימודים, קוד המוסד ומספרשעותהלימוד בתכנית הלימודים, ימנע טעויות ואי הבנות בענייני כספים. אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות. בסיום השנה עליך להגיש למשרדנו אישור סיום לימודים, מכל מוסד הרשום בתכניתך, לימודי חובה ולימודי השלמה. עם קבלתם, ננפיק לך אישור לשנת ותק בגין שנת ההשתלמות. יועצות קרנות ההשתלמות, ובתוכם אני, עומדות לרשותך, מוכנות לענות על שאלותיך ולעזור בבניית תכנית הלימודים שלך. אני מאחלת לך שנת השתלמות מועילה ומהנה רונית עקירב יועצת השתלמויות ארצית

9 מידע כללי מטעם קרנות ההשתלמות למשתלמים בשנת ההשתלמות אנו מברכים אתכם לקראת היציאה לשנת ההשתלמות, ומאחלים שנה טובה, שתישא עבורכם תוצאות לקידומכם המקצועי והאישי. כולנו תקווה שהשגרה תימשך. אם חלילה נתמודד שוב עם משבר הקורונה, אנו נגלה גמישות בלוחות הזמנים, נהיה מוכנים להיערכות מחודשת ולהצגת פתרונות שונים לאור מצבים שיעלו נוכח המשבר, שכן טובת המשתלמים לנגד עינינו! מובא בפניך מידע שיעזור לך 10-47 בעמודים לתכנן ולנצל את שנת ההשתלמות שלך בצורה הטובה ביותר. מידע זה מפורסם מטעם קרנות ההשתלמות. המידע המפורסם במדריך זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. האתר של קרנות ההשתלמות www.kranoth.org.il פנייה בדואר אלקטרוני: באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות מידע כללי

10 רשימה מרוכזת של כל הגופים המטפלים בעובדי הוראה בשנת השתלמות - תחומי עבודתם ונושאי הטיפול לידיעתך: פנייה לכתובת הנכונה - יעילה, מקצרת תהליכים וחוסכת זמן. שם המוסד קרנות השתלמות לעו“ה , ת“א 8 שד‘ שאול המלך 6473307 מיקוד 03-6938364 :) טל‘ (רב קווי 03-6969670 : פקס פנייה באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות יועצות ההשתלמות של קרנות ההשתלמות לעו“ה - במחוזות )41 ‘ (ראה רשימה בעמ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ, מחלקת - קופ“ג קרנות ההשתלמות תל אביב 34 רח‘ קיבוץ גלויות *5339 03-7706060 : מוקד טלפוני האגף להשתלמות במשרד החינוך המפקחים על התפתחות מקצועית במחוזות משרד החינוך .)47 (ראה עמי האגף להכשרה והשתלמות מרכז ,8 הסתדרות המורים רחי בן סרוק 03-6922949 :’ תל אביב טל תחומי טיפול * ייעוץ והכוונה בנושאי לימודים בשנת ההשתלמות * אישור תכניות לימודים חריגות כמו: לימודים בחו“ל וכו‘. * אישור שינוי בתכנ“ל, אישור ותק, ועדת חריגים. * אישור מוסדות השתלמות ולימודיהם. ייעוץ בענייני בניית תכנית לימודים; אישור תכנית לימודים יולי - אוגוסט. אישור שינוי בתכנית לימודים ספטמבר-נובמבר * תשלום מענק חודשי למשתלמים * החזרי שכר לימוד לזכאים * שינויי כתובת או נתונים אישיים * שינויים במעמד ודרגה * הצטרפויות לקרנות ההשתלמות לעו“ה * חישוב אחוז משרה ממוצע * בירורים כספיים הכרה ל“אופק חדש“ * זכאות לגמולי השתלמות * אישור גמולי השתלמות * אישור מראש לקורסים במסלול אישי * חובת הלימודים ל“מוסמך“ ול“בכיר“ ייעוץ בנושא תמריצים, גמולי השתלמות ומענקי שעות, ייעוץ בנושא החזר השלמת שכר לימוד (ליוצאים לחצי שנת השתלמות) מידע כללי

11 מרכז מידע בהסתדרות המורים שעות מענה טלפוני: 08:30-14:30 ימים אי- הי בין השעות 1-700-550-043 ) טלפון (רב קווי 03-6949857 פקס ofek@morim.org.il - דוא“ל משרדי הנהלת קרנות ההשתלמות: פניות לוועדת ההשתלמות, וועדת חריגים ולמזכירות הקרנות: 6473307 , תל אביב, מיקוד 8 שד‘ שאול המלך 03-6969670 : פקס 03-6938364 :‘ טל דוא”ל: פנייה באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות 8:30-15:00 ‘ בירורים וקבלת קהל בימים א‘ - ה בימי ו‘ ובערבי חג אין קבלת קהל. תחומי טיפול * מענה לשאלות הנוגעות לרפורמת “אופק חדש“ ולזכויות מורים ניתן ע“י עובדים מקצועיים, מורים ומנהלים, בעלי ניסיון עבודה עשיר במערכת החינוך המכירים באופן מקצועי ומעמיק את פרטי הסכם “אופק חדש“. התשובות ניתנות בטלפון, בדואר האלקטרוני, ובפקס. משרדי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ: מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות לעובדי הוראה פניות בענייני זכאות לשנת השתלמות ובירור תשלומים: במערכת יציאה לשנת השתלמות www.kranoth.org.il בכתובת *5339 ,03-7706060 :‘ טל לתשומת לבך: יש להגיש לאישור הקרנות תכניות לימודים או שינויים בהן, באמצעות השירות הדיגיטלי - מערכת מקוונת באתר האינטרנט של הקרנות. כל פנייה בתחומי זכאות, השתלמות, כספים וכיו“ב, תעשה בכתב. יש לרשום בכל פניה את מספר תעודת הזהות, כפי שמופיע ברישומי הקרן. לתשומת ליבך, יציאה לשנת השתלמות או לחצי שנת השתלמות פירושה שהנך חייב להשתלם בשנה זו. הזכאות למענקי השתלמות וכל הזכויות הנלוות לתקופת שנת ההשתלמות כפופים לעמידה בתנאים ליציאה להשתלמות כפי שנקבעו על ידי הקרן ואשר עליהם התחייבת מראש במסגרת בקשתך ליציאה להשתלמות ובכללם, התחייבותך ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך ע“י הקרן ובכפוף לכך שיוצגו על ידך לקרן כל האישורים הנדרשים לה לרבות, אישור על סיום לימודים בתום שנת ההשתלמות, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך. נבקש להבהיר כי היה ולא תעמוד בתנאי ההשתלמות כפי שהתחייבת להם ואשר אושרו לך ע“י הקרן, תבוטל שנת ההשלמות. בהתאם, יבוטלו כל תשלומי מענקי ההשתלמות, תשלומי שכר הלימוד, או כל תשלום נלווה אחר שהקרן משלמת בעבור העמית המשתלם. כמו כן, אתה תידרש להשיב לקרן באופן מיידי, כל תשלום ששולם לך מהקרן, משוערך בהתאם לתשואת נכסי הקרן נכון לאותו המועד, בגין ההשתלמות כאמור. לנוחיותך: מידע כללי

12 המסמכים הנדרשים ליציאה לשנת השתלמות: תמצאו קישור www.kranoth.org.il: בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות בכתובת לשירותים הדיגיטלים - לשתי מערכות מקוונות: מערכת יציאה לשנת השתלמות - מערכת מקוונת למילוי ושליחת הטפסים / המסמכים הנדרשים להשלמת קבלת אישור יציאה לשנת השתלמות . מערכת מקוונת להזנת תוכנית לימודים, באמצעותה תשלחו 1-7 באמצעותה תשלחו את מסמכים 8 את מסמך להלן פירוט המסמכים: אנו מעמידים לרשותכם שירות דיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות באתר קרנות ההשתלמות. השירות הדיגיטלי יקל עליכם את הגשת הבקשה וכל הטפסים הנלווים לבקשה, ויהפוך את כל התהליך עבורכם קל, פשוט, זמין בכל עת. אין צורך לשלוח אלינו בקשות בדואר, בפקס, בדוא“ל. הכל נעשה באמצעות האתר ובאופן דיגיטלי. באמצעות השירות הדיגיטלי - עמיתים המעוניינים לצאת לשנת השתלמות יכולים לבדוק את הזכאות ליציאה לשנת השתלמות, לסמן את הבחירה ואת תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאות (חצי שנת השתלמות או שנת השתלמות מלאה) ולהגיש את הבקשה ליציאה לשנת השתלמות. ביום העסקיםשלאחר הגשת הבקשה ניתן יהיה לצפות בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות, כי הבקשה נקלטה בקרנות ההשתלמות, ותהיה אפשרות לבצע בכל עת שינוי/עדכון לבקשה עד 31/8/2022 התאריך כמו כן, לאחר קליטת הבקשה בקרנות ההשתלמות, ניתן יהיה דרך השירות הדיגטלי: לחתום על טופס ההתחייבות, למלא את פרטי חשבון הבנק לצורך קבלת המענקים החודשיים, להגיש את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת תהליך קבלת האישור ליציאה ועוד. מידע כללי מספר תיאור הטופס פירוט 1 טופס התחייבות )1 (טופס מספר יש למלא בשירות הדיגטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות 2 פרטי חשבון בנק יש למלא פרטי חשבון בנק בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות ולצרף צילום המחאה/אישור ניהול חשבון התואם לפרטי חשבון הבנק שציינת 3 חסכון הפנסיוני יש למלא פרטי החסכון הפנסיוני בשירות הדיגטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות ולצרף העתק דוח אחרון מהחיסכון הפנסיוני. * עמיתים שחוסכים מטעם משרד החינוך - אין צורך לצרף העתק מדו“ח ‘חיסכון פנסיוני‘.

13 היציאה לשנת השתלמות מותנת בהגעת כל המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות, מלאים וחתומים כדין. עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים במהלך שנת ההשתלמות. מידע כללי 4 אישור חופשה ללא תשלום אישור חופשה ללא תשלום לשנת השתלמות (חל“ת)-יש לפנות :31.3.22 למעסיק לקבל אישור חל“ת לצורך שבתון לפני יש לצרף בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות 5 אישור העסקה יש לצרף בשירות הדיגטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות 6 תמריצים הטופס מיועד לחוסכים במסגרת התמריצים, לצורך קבלת אישור יש להחתים את הממונה על התמריצים. (מענה טלפוני *) לצרפו לאחר חתימת 6552 : במקוד ארצי משרה“ח בטלפון הממונה על התמריצים 7 תלוש שכר אחרון יש לצרף בשירות הדיגטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות * עמיתים שחוסכים מטעם משרד החינוך - אין צורך לצרף תלוש שכר אחרון. 8 טופס בקשה לאישור תכנית לימודים בשנת השתלמות (טופס )2 מספר יש למלא באמצעות השירות הדיגטלי להגשת בקשה לאישור תכנית לימודים בפורטל משתלמים באתר קרנות השתלמות

14 המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות: אישורי סיום לימודים: עםסיוםשנת ההשתלמות, יש להמציא אישורי סיום לימודיםמכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך לימודי חובה ולימודי השלמה. חובת הגשת האישורים חלה גם על המשתלמים בחו“ל וגם על המשתלמים בחצי שנת ההשתלמות. את האישורים יש לשלוח באמצעות שירות דיגיטלי לשליחת אישורי סיום לימודים בפורטל המשתלמים באתר האינטרנט של הקרנות. האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים: שם ומשפחה ____________________________ ת.ז. ______________________________ כתובת ___________________________ )1.9.22 - 31.8.23( למד/ה בשנת הלימודים תשפ“ג בקורס/ים ___________________ בהיקף של ___ שעות שבועיות ( __ שעות שנתיות) ועמד/ה בכל מטלות הקורס/ים. חותמת המוסד וחתימה ___________________ הערות: . אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות ישראליות / מכללות אקדמיות: 1 ניתן לשלוח גיליון ציונים רשמי וחתום, במקום האישור הנ“ל. . אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות חו“ל: 2 יש להמציא גיליון ציונים רשמי, מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע“י המועצה להשכלה גבוהה, הכולל את הפרטים הבאים: שם ומשפחה, מס‘ ת.ז., לימודים לתואר _ תאריך תחילת וסיום הלימודים, רשימת הקורסים שנלמדו, 1.9.22-31.8.23 סה“כ היקף השעות שנלמדו בין התאריכים . אישורים בגין לימודי שפה בחו“ל: 3 יש להמציא אישור רשמי וחתום על סיום לימודים מבית הספר בחו“ל בו התקיימו הלימודים. האישור יכלול: שם ומשפחה, מס‘ ת.ז., תאריך תחילת וסיום הלימודים, סה“כ היקף השעות שנלמדו. מידע כללי

15 הנחיות למילוי ושליחת טפסים בשירות הדיגיטלי ג“ל תשפ“ליציאה לשנת ההשתלמות בשנה אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות, ינוצל המחזור האחרון. , ת“א 34 לפרטים והבהרות ניתן לפנות לבנק הבינלאומי הראשון, רח‘ קיבוץ גלויות .*5339 ,03-7706060 : טלפונים ) נמצא בשירות הדיגיטלי ליציאה 1 ‘ בקשת יציאה לשנת השתלמות – טופס ההתחייבות (טופס מס www.kranoth.org.il : לשנת השתלמות בפורטל משתלמים באתר קרנות ההשתלמות בכתובת ומחולק לשלבים: )1 שלב הראשון- חתימה על טופס התחייבות (טופס מספר • יש לקרוא בעיון את כל הסעיפים בטופס, סעיפים בנושא ההתחייבות והמשך החיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות. • יש לסמן את כל ההצהרות בטופס. • יש לחתום על הטופס (חתימה דיגיטלית) ולאשר משלוח שלו אל הקרנות. בטופס, בסעיףה‘ (אישורים ומסמכים), תצוין רשימתהטפסים/המסמכיםהנוספיםהנדרשיםלצורך השלמת יציאתך לשנת השתלמות. יש לקרוא סעיף זה בעיון ולדאוג להשלמת כל המסמכים. לתשומת לב: רשימת הטפסים/המסמכים הנוספים אשר תוצג בטופס, הינה קבועה ונכונה למועד אשר יצוין בטופס. הרשימה תתעדכן במערכת יציאה לשנת ההשתלמות במסך “צפייה בסטאטוס המסמכים שלך ואישור בקשתך ליציאה לשנת השתלמות“, בהתאם לטפסים אשר יועברו על ידך לקרנות. * במידה ויישלח מסמך לא תקין, תפורטנה הערות במסך “צפייה בסטאטוס המסמכים שלך“. שלב שני מילוי פרטי החיסכון הפנסיוני “- מילוי פרטי החיסכון 2 • במידה ותידרש להמציא את פרטי החיסכון הפנסיוני שלך תועבר “לשלב הפנסיוני. • יש לבחור או לרשום את פרטי החיסכון הפנסיוני שלך על פי הפרשות מעסיקך, ערב היציאה לשנת ההשתלמות. • יש לצרף את הדוח התקופתי האחרון (שנתי או רבעוני) של החיסכון הפנסיוני ולא דו“ח של גל/ כלנית/רשף/הילה/קופת גמל. • אם הינך מועסק אצל יותר ממעסיק אחד וחוסך בהתאם ביותר מחיסכון פנסיוני אחד, יש לבצע שלב זה במערכת בגין כל חיסכון פנסיוני בנפרד (לחזור על ביצוע השלב שוב). שלב השלישי– פרטי חשבון בנק • פרטי חשבון הבנק שלך ימולאו על ידך במערכת. • עליך לצרף צילום המחאה או אישור ניהול חשבון (חשבון על שמך), התואם לפרטי חשבון הבנק שציינת (קוד בנק, מספר סניף, מספר חשבון). מידע כללי

16 • לתשומת לב עמיתים חברי קיבוץ: במידה והנך חבר/ת קיבוץ (חשבון הבנק הוא חשבון הקיבוץ) נדרש ממך למלא גם את הטופס המצורף באתר הקרנות– “טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ“, כולל סעיף אימות חתימה ע“י עו“ד ולהעביר גם אותו באמצעות המערכת – ניתן להעביר טופס זה ביחד עם צילום ההמחאה/אישור ניהול חשבון. שלב רביעי– העברת מסמכים נוספים באמצעות שלב זה ניתן להעביר ישירות אל הקרנות את המסמכים הנוספים הנדרשים לצורך השלמת תהליך היציאה. אין חובה להעביר את כל המסמכים באותו המועד. ניתן לחזור אל המערכת, אל שלב זה, בכל עת ולהוסיף עוד מסמכים. בכל כניסה לשלב, המסמכים הקודמים שהגשת יוצגו גם הם. • אם נדרשת בסעיף ה‘ להמציא תלוש שכר אחרון: - יש לצרף תלוש שכר אחרון לטופס הבקשה ליציאה להשתלמות. - במידה והנך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד, נדרש תלוש שכר אחרון מכל אחד מהמעסיקים. - את התלוש/ים ניתן להעביר באמצעות המערכת. • אם נדרשת בסעיף ה‘ להמציא טופס אישור העסקה רב-שנתי: – כי עליו להמציא פרטי 1 ‘ זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס מס - טופס העסקה לשנים הנדרשות. - על המעסיק (משלם המשכורת) לציין את היקף המשרה הממוצע השנתי לכל שנת חתימה) + לימודים נדרשת לחתום על הטופס (חותמת ולמלא את פרטי החותם. - לחילופין, ניתן לשלוח תלושי משכורת חודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות. - אם הינך מועסק/ת ע“י יותר ממעסיק אחד, יש למלא טופס נפרד לכל מעסיק / להעביר תלושי משכורת חודש אוגוסט בגין כל מעסיק. - את הטופס או תלושי השכר ניתן להעביר באמצעות המערכת. • אם נדרשת להמציא בסעיף ה’ טופס תמריצים: ) – כי עליו להמציא 1 ‘ - טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות (טופס מס אישור ממונה על התמריצים. - יש להחתים על גבי הטופס את הממונה על דיור ותמריצים במחוז. - את הטופס ניתן להעביר באמצעות המערכת הדיגיטלית. • אם נדרשת להמציא בסעיף ה‘ אישור חל“ת מהמעסיק לצורך יציאה לשנת השתלמות - יש לשלוח את הטופס חתום- חתימה וחותמת של המעסיק (משלם המשכורת) ערב היציאה ביולי סמוך לתחילת שנת ההשתלמות 31 את כל הטפסים / המסמכים יש להעביר עד מידע כללי

17 בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות בפורטל משתלמים אתר הקרנות צפיה בסטטוס - ניתן לצפות בסטטוס המסמכים שלך ואישור בקשתך ליציאה לשנת השתלמות. במסך זה מוצגים ומתעדכנים כל יום סטטוס הבקשה ליציאה לשנת השתלמות/המסמכים שנדרשים להשלמת היציאה לשנת השתלמות לידיעתך: אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות, ינוצל המחזור האחרון. יציאה לחצי שנת השתלמות: ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון, אף לשנים לא עוקבות (כל שנה עומדת בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות) ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות, במשך שנתיים. למשתלם בחצי שנת השתלמות הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה (כמו לפני היציאה להשתלמות) הניכוי לקרן ימשך. הניכוי יהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים, שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות. מי שעובד במקום עבודה אחר בתחום הוראה ומקבל משכורת עפ“י דירוג עובדי הוראה, צריך לשלוח תלוש שכר עדכני “בצור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות בכתובת www.kranoth.org.il צפייה בנתוניך האישיים (שיעור משרה, דרגה וותק): בשירות הדיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות יוצגו לצפייה הנתונים האישיים לקראת יציאתך לשנת השתלמות. כל עוד לא התקבלו כל המסמכים, הנתונים המוצגים אינם סופיים ועשויים להשתנות. שיעור היקף משרה: נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון במחזור שינוצל בשנת ההשתלמות (ולא רק על פי שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה). שיעור משרה זה הינו זמני ושיעור המשרה הסופי, שעל פיו נקבע המענק החודשי, יקבע רק לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק. במידה ויש שינוי, נדרש לעדכן את הקרנות באמצעות “צור קשר“ באתר הקרנות, בצירוף תלוש שכר ו/או אישור מהמעסיק. תשלומים המגיעים למשתלם בשנת השתלמות: . המענק החודשי: 1 (מענק חודש ספטמבר), יקבל המשתלם מענק 2022 בתחילת כל חודש, החל בחודש אוקטובר השתלמות. הזיכוי יועבר לחשבון הבנק של המשתלם ותלוש יהיה מוצג באתר קרנות ההשתלמות – באיזור האישי שלו, המפרט את תשלומי המענק. גובה המענק נקבע לפי: א. “שיעור משרה ממוצע“ שהוא ממוצע המשרה שלך במשך כל שנות החיסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות ובהתאם לתקנות. ב. “שיעור ההשתלמות“ המבטא את מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות הנוכחית. מידע כללי

18 במידה והנך רוצה לשנות אתשיעור ההשתלמות, (בכפוף למס‘ שנות החסכון העומדות לזכותך) עלייך לשלוח בקשה. בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר באמצעות “צור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות )01/10/2022( רק לאחר קבלת מענק השתלמות הראשון www.kranoth.org.il בכתובת העדכון יהיה רטרואקטיבי לתחילת שנת ההשתלמות. שני הנתונים האלה מוצגים במערכת יציאה לשנת השתלמות. משרה כוללת רכיבים 100%( ג. המענק מחושב באופן הבא: משכורת אחרונה במשרה מלאה פנסיוניים בלבד אשר בגינם מופרשים כספים לקרן ההשתלמות) מוכפלת בשיעור ההשתלמות ובהיקף המשרה הממוצע. ד. באתר הקרנות קיים מחשבון להערכת גובה המענק החודשי. משתלם יכול להיכנס לאתר הקרנות למלא את נתוניו האישיים כגון: - אחוזי משרה בשנים המנוצלות לשנת ההשתלמות - שנת השתלמות מלאה או חצי שנת השתלמות - נתוני שכר מתלוש שכר אחרון - היקף משרה - גמולי שכר במחשבון יש הנחיות והסבר לכל שלב. בסיום התהליך המשתלם יקבל הערכה לגובה המענק החודשי אותו יקבל בשנת ההשתלמות. המחשבון נועד לשמש ככלי עזר בלבד. תוצאות החישוב אינן סופיות ואינן מחייבות את הקרן. ה. היקף משרה ממוצע למורים המועסקים ברפורמת עוז לתמורה- מורים שבתלוש השכר של 100% ), למרות שבמהלך שנת הלימודים עבדו מעל 100%( חודש אוגוסט מופיע משרה מלאה משרה, יש לשלוח אישור מהמעסיק על היקף המשרה הממוצע לשנה זו. ו. מורים המועסקים באופק ובעוז לתמורה, המענק ישולם ע“פ הסכם שכר אופק על כל היקף המשרה. ז. שינויים רטרואקטיביים בשכר עובדי ההוראה, שתחילתם מספטמבר שנה קודמת לשנת ההשתלמות ולכל המאוחר סוף חודש אוגוסט ערב היציאה לשנת השתלמות, יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות המשולם לעמית/ה המשתלם/ת. מידע כללי

19 לנוחיותך, להלן טבלת שנים עבריות: א“תשס מ- 9/00 עד 8/01 ב“תשס מ- 9/01 עד 8/02 ג“תשס מ- 9/02 עד 8/03 ד“תשס מ- 9/03 עד 8/04 ה“תשס מ- 9/04 עד 8/05 ו“תשס מ- 9/05 עד 8/06 ז“תשס מ- 9/06 עד 8/07 ח“תשס מ- 9/07 עד 8/08 ט“תשס מ- 9/08 עד 8/09 ע“תש מ- 9/09 עד 8/10 א“תשע מ- 9/10 עד 8/11 ב“תשע מ- 9/11 עד 8/12 ג“תשע מ- 9/12 עד 8/13 ד“תשע מ- 9/13 עד 8/14 ה“תשע מ- 9/14 עד 8/15 ו“תשע מ- 9/15 עד 8/16 ז“תשע מ- 9/16 עד 8/17 ח“תשע מ- 9/17 עד 8/18 ט“תשע מ- 9/18 עד 8/19 פ“תש מ- 9/19 עד 8/20 א“תשפ מ- 9/20 עד 8/21 ב“תשפ מ- 9/21 עד 8/22 ג“תשפ מ- 9/22 עד 8/23 מידע כללי

20 שיעור ההשתלמות יהיה כמפורט בטבלה: משך תקופת החיסכון חודשי החסכון שיעור המענק שנה מלאה שיעור המענק בחצי שנת השתלמות שנים 6 72 66.66% 33.33% חודשים 8 + שנים 6 80 74.06% 37.03% שנים 7 84 77.77% 38.88% חודשים 8 + שנים 7 92 85.18% 42.59% שנים 8 96 88.88% 44.44% לתשומת לבכם: בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר באמצעות “צור קשר“ , רק לאחר קבלת מענק www.kranoth.org.il באתר קרנות ההשתלמות בכתובת ) העדכון יהיה רטרואקטיבי. 1/10/2022( השתלמות ראשון כל בקשה שתתקבל לפני קבלת מענק ראשון לא תבוצע. . החזר שכר לימוד: 2 הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר. אי לכך שכר הלימוד בשנת ההשתלמות ישולם בהתאם להחלטות ממשלת ישראל. המשתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד. הסכום שיוחזר יקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה לך ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות. שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ, הבסיס: משכר 1/16 ש“ש, יתקבל החזר של עד 1 שכ“ל. ולכן, עבור כל 100% - ש“ש 16 עבור לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ. ש“ח 14,400- בהנחה ששכר הלימוד האוניברסיטאי בשנת הלימודים תשפ”ג יהיה כ ), אזי עבור כל שעה יוחזר סך של עד כ- 16.8.2022- (הסכום המדוייק מתפרסם ב ש“ח. 900 אופן חישוב החזר שכר לימוד: על מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו, החזר שכר הלימוד יבוצע בשיטת “הסל התקציבי“. לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה. מידע כללי

21 סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי חובה, יהיה בהתאם לסה“כ שעות החובה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים. סכוםשכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה, יהיה בהתאם לסה“כשעותההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים. ש“ש על פי החלוקה הבאה: 12 לדוגמא: משתלם שאושרה לו תכנית לימודים בהיקף ש“ש לימודי חובה ( במספר מוסדות לימוד ) 9 ש“ש לימודי השלמה ( במספר מוסדות לימוד ) 3 ₪ 8100 - סה“כ כ 9 900 : זכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי חובה .₪ 2700 - סה“כ כ 3 900 : וזכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי השלמה משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד והוצאות נלוות, לא כולל תשלום בגין חומרים. לא יוחזרו דמי מנוי למועדון / קאנטר׳ קלאב אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים שם. הזכאות 1 לשכר לימוד היא רק עבור לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות, כלומר תחילתם לא לפני לאוגוסט של השנה 31- לספטמבר של השנה בה מתחילה שנת ההשתלמות וסיומם לא יאוחר מ בה מסתיימת שנת ההשתלמות. החזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים באוניברסיטה ישראלית או במכללה אקדמית ישראלית: ש”ש ומעלה לתואר ראשון או 12 שכ”ל בשנת השתלמות מלאה, אם היקף הלימודים 100% יאושר ש”ש ומעלה לתואר שני וזאת בתנאי שהלימודים יתקיימו ב: 8 • אוניברסיטה ישראלית • מכללה אקדמית ישראלית, בתנאי שהמכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ישראלי וקיבלה הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה, להעניק תואר במסלול הלימודים שנבחר ע”י עובד ההוראה. .22 החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי, ראה/י עמוד ההחזר יתבצע באחת משתי הדרכים: א. החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות: תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים: ) המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת, ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים. 1 ) מספר השעות, הרשום בטופס תכנית לימודים, זהה לזה שבפועל. 2 ) מספר הזהות ע“ג ההרשאה לחיוב חשבון זהה למספר הזהות הרשום בקרן. 3 הערה: גם במוסדות שבהם קיים הסדר גביה באמצעות הרשאה לחיוב הקרן, בחירת אמצעי תשלום שכר הלימוד, נתונה להחלטתך. אם מסיבה כלשהי תמצא/י לנכון לשלם את שכר הלימוד במקום לחתום על הרשאה לחיוב חשבונך בקרן, תכבד הקרן את הקבלה שתמציא/י (בצירוף מכתב שבחרת לשלם באמצעות קבלות), ויוחזר לך שכר הלימוד ששילמת, כמוסבר בסעיף ב‘, דלהלן. התשלום .)20 ‘ יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות (לפי המוסבר בעמ x x מידע כללי

22 במידה וחתמת על כתב הרשאה ומוסד הלימודים דרש תשלום ובנוסף לכך שלחת קבלה וקיבלת החזר שכר לימוד מהקרן, ינוכה התשלום מהמענק הבא. ב. החזר שכר לימוד על-פי קבלות: תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת, כנגד קבלות רשמיות (העתק קבלה, אישור תשלום שבוצע בפועל ממוסד הלימודים, אישור תשלום שכר הלימוד שבוצע באתר , יוחזר במענק 15/1/23 האינטרנט) ולפי זמן פירעון של התשלום (לדוגמה: תשלום שמועד פרעונו .)1/2/2023- , המשולם ב 2023 חודש ינואר 15- ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא: ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה באתר החברה עד ה , יתבצע במענק בחודש 15- לחודש, יתבצע במענק הקרוב. ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה שלאחר מועד קבלת הקבלות. .)20 ‘ ההחזר יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות (לפי המוסבר בעמ קבלות יש להעביר באמצעות “צור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות בכתובת באוגוסט סמוך לסיום שנת ההשתלמות, על מנת לקבל 15 עד לתאריך www.kranoth.org.il . חובה לציין על הקבלות את מספר תעודת הזהות ואת שם 01/09/2023 החזר במענק האחרון המשתלם. בירורים בנושא החזר שכר לימוד, ביטוח לאומי ונסיעות, יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון: 03-7706060 בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשלמים במוסדות הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון: - בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום. - בטור הניכויים (חובה) יופיע הרישום: ניכוי שכר לימוד והסכום. נתון למידע בלבד. למשתלמים ששלחו קבלות - בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום. הערה: לא יוחזרו כספים ששולמו עבור מנוי למועדון ספורט, לתאטרון, לבריכת שחיה, רכישת חומרים וכו‘. החזר הוצאות ושכר לימוד לעו“ה בעלי תואר שלישי: יאושרו התשלומים הבאים, לאחר הצגת קבלות רשמיות (העתק קבלה, אישור תשלום שבוצע מידע כללי

23 בפועל ממוסד הלימודים, אישור תשלום שכר הלימוד שבוצע באתר האינטרנט), ובתנאי שסה“כ התשלומים לא יעלו על שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת: א. הוצאות בגין עבודת מחקר: צילומים, הדפסות, תרגומים, עריכה לשונית, סטטיסטיקה וכו‘ החזר על סמך קבלות רשמיות (לא כולל רכישת ציוד). משכ“ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג 100% הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ב. הוצאות השתלמות, השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו“ל: הקרן תממן השתתפות ב: דמי הרשמה, טיסה, נסיעה ואש“ל, עפ“י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך. הסכום משכ“ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר 25% המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ג. גובה שכר הלימוד בקורסים מיוחדים שיש להם זיקה לתחום העבודה או המחקר של המשתלם, לא יחושב לפי ערך שעה רגיל - ניתן יהיה במקרים מיוחדים ובאישור מראש, לשלם שכ“ל גבוה מהנהוג בקרנות, לכל יחידת לימוד, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת. ד. תינתן גמישות מירבית באישור תכנית בין שעות לימוד חובה והשלמה. החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת דוקטורט, לעו“ה בעלי תואר שני, הלומדים לתואר שלישי: הקרן תאשר החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת מחקר, ללומדים לתואר שלישי, בהתאם לזכאות המשתלם וכנגד הצגת קבלות רשמיות כחוק. ההוצאות המאושרות: צילומים, תרגומים, הדפסות, עריכה לשונית, סטטיסטיקה (לא כולל רכישת ציוד). ש“ש בשנת השתלמות 12 =( משכ“ל אוניברסיטאי 75% הסכום המקסימאלי שיאושר יהיה עד ש״ש בחצי שנת השתלמות) ובתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות 6/ מלאה המשתלם. יש לציין בתכנית הלימודים את מכסת השעות לצורך החזר הוצאות לכתיבת מחקר. . החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים): 3 המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח וחוסך במסגרת תמריצים ערב היציאה לשנת ההשתלמות. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי. עובד, הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי הזכאות ולפי תעריפי התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה בין-עירוניים בלבד. בקשה לקבלת החזר יש להגיש על גבי טופס דיווח נסיעות, בגין כל חודש בנפרד באמצעות צור קשר באתר קרנות ההשתלמות. את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת www.kranoth.org.il מידע כללי

24 הזכאים להחזר הוצאות נסיעה: הוצאות נסיעה יוחזרו למועסקים בדירוג עובדי הוראה באחד מהתפקידים: מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים, גננות ומדריכים, העובדים וגרים באזור עדיפות לאומית, העומדים בכל התנאים הנ“ל: • אושרו על ידי היחידה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך לצאת לשנת השתלמות. • ממשיכים לגור ביישוב שבאזור עדיפות לאומית. • עמיתים שחסכו ערב היציאה של שנת ההשתלמות במסגרת תמריצים. הערות: א. החזר הוצאות נסיעה למשתלמים בשבתון מלא, לא יעלה על שתי נסיעות בשבוע. למשתלמים בחצי שבתון, נסיעה אחת בשבוע בלבד. ב. אין לדווח על הוצאות נסיעה עתידיות. ג. טופסי דו“חות נסיעה, יש להגיש באמצעות “צור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות בכתובת 31/07/2023 עד תאריך www.kranoth.org.il ד. יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד. ה. ניתן להוריד טופסי נסיעות מאתר האינטרנט. ו. משתלמים תושבי אילת זכאים להחזר טיסה אחת בשבוע, בצירוף כרטיס טיסה. . ביטוח לאומי: 4 מורה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה - אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי, כי התשלום מתבצע באמצעות מעסיקו. מורה בשנתהשתלמותשאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי לשםשמירת זכויותיו בשנת ההשתלמות, ישירות למוסד לביטוח לאומי. הקרן תחזיר לו את תשלומיו על פי קבלות מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד, זאת כפי שיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ש“ח). 730 (בשנת הלימודים תשפ“ב סכום תקרת ההחזר הינו ישלהסדירבמוסדלביטוחלאומי אתהתשלוםלביטוחבריאותממלכתי. ההוצאהחלהעלהמשתלם, והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה. (בעת הפנייה למוסד לביטוח לאומי יש להצטייד באישור חל“ת ובתלוש משכורת אחרון). המשתלם יקבל החזר לאחר שימציא קבלות מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע / אישור תשלום, המופק באמצעות האינטרנט. קבלות בגין תשלום ביטוח לאומי, יש להעביר באמצעות “צור קשר“ באתר קרנות ההשתלמות .31/1/2024 - עד לתאריך www. Kranoth.org.il בכתובת מידע כללי

25 . קצובת הבראה: 5 קצובת הבראה תשולם על פי הנהוג בדירוג עובדי ההוראה בשירות המדינה, על פי הוותק ובהתייחס להיקף המשרה הממוצעת של המשתלם (עד למשרה מלאה) ושיעור השתלמותו. . תשלום ביגוד: 6 הקרן משלמת עבור ביגוד רק לעובד הוראה שמעסיקו הפריש לקרן ההשתלמות כספים עבור ביגוד, בכפוף לשיעור ההשתלמות והיקף משרה ממוצע עד למשרה מלאה. . דמי לידה: 7 עובדת הוראה בשנת ההשתלמות, שתלד במהלך שנת ההשתלמות, תהיה זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות. 19- עמיתה אשר היתה בשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה, תקופת הזכאות היא החל מתאריך ה במאי בשנת ההשתלמות ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון. עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה. במידה ועמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא ינוכה סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות. החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות, יחושב עפ“י שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה. תשלום דמי לידה מבוצע פעם בחודש, בעשרים לכל חודש. מסמכים נדרשים: לשם בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן על העמיתה להמציא המסמכים הבאים: . מכתב בקשה לקבלת דמי לידה כולל פרטי בנק לצורך זיכוי. 1 . תעודת לידה. 2 . אישור זכאות/אי זכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 3 במקרה ושולמו דמי לידה מהביטוח הלאומי, יש לשלוח את פירוט התשלום. הערה: תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לקרן עד שנה מתאריך הלידה. . שירות מילואים פעיל: להלן תקנון הקרן: 8 חודשים מתום חופשת השתלמותו יהיה זכאי לתשלום 3 “עובד הוראה שיקרא לשרות מילואים תוך מהקרן שגובהו יקבע מעת לעת על ידי הנהלת הקרן, ובלבד שלא קיבל משכורת או גמול או השתתפות או כל תמיכה כספית ממקור איזשהו“. הערה: משתלם, אשר העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לרבות תשלומי מענקי השתלמות, שכר לימוד, הפרשות לפנסיה, תשלומים למוסד לביטוח לאומי, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים או כל תשלום אחר תהא נמוכה מהסכום הכולל אשר נצבר לזכותו בקופה בגין שנות הצבירה המנוצלות לצורך שנת ההשתלמות, יקבל מהקרן החזר כספי בגובה ההפרש בין העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לבין הסכום הכספי שהצטבר לזכותו בקופה, בגין תקופת הצבירה המנוצלת לשנת ההשתלמות. מידע כללי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==