יוצאים לשנת השתלמות בשנה”ל תשפ”ג?


מועמדי  השתלמות תשפ”ג היקרים,

ברכותינו  לשנת השתלמות מעניינת, טובה ומיטיבה, שתישא עבורכם תוצאות חיוביות לקידומכם המקצועי והאישי.
תהליך היציאה לשנת השתלמות הינו מקוון  ומתבצע באמצעות שירותים דיגיטליים באתר זה:

 1. שירות דיגיטלי ליציאה לשנת השתלמות תשפ”ג : אין אפשרות להגיש בקשה ליציאה לשנת השתלמות בתשפ”ג.
  * לבדוק את זכאותכם ליציאה לשנת השתלמות
  * להודיע על רצונכם לממש יציאה לשנת השתלמות בשנה”ל תשפ”ג
  * לראות את הנתונים האישיים שלכם הקשורים עם תשלום המענקים בשנת ההשתלמות
  * לחתום דיגיטלית על בקשת יציאה לשנת השתלמות – טופס ההתחייבות
  * לראות את סטאטוס המסמכים שלכם, המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור ליציאה לשנת ההשתלמות
  * למלא פרטים ולהגיש לקרנות את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור ליציאה לשנת השתלמות
 2. שירותי דיגיטלי להגשת בקשה לאישור תכנית לימודים תשפ”ג:
  השירות הדיגיטלי פתוח להגשת בקשה
  להגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים – תשפ”ג
 3. מידע מפורט בכל הקשור לשנת השתלמות בפורטל המשתלמים

בברכה שנת השתלמות מוצלחת

הקלות למשתלמי שנת הלימודים תשפ”א

משתלמים יקרים,

שנת השתלמות בצל הקורונה מאתגרת אתכם המשתלמים ואת הנהלת קרנות ההשתלמות במציאת פתרונות שיאפשרו לכם לבצע את חובות הלימודים ולממש את זכאותכם המלאה בשנת ההשתלמות.
מפורסמת מטה רשימת הקלות שנועדה לסייע לכם בפתרון מצבים שיעלו נוכח המשבר.
אנו מקווים, כי השגרה תחזור במהרה ומאחלים לכם המשך שנת השתלמות בבריאות איתנה.

רשימת הקלות למשתלמי תשפא:

 1. הארכת זמן בהגשת טופס שינוי תכנית לימודים תשפ”א :
  מאושרת הארכת זמן בהגשת הטופס עד 15.8.2021 באמצעות המערכת המקוונת באתר. להגשת טופס לחץ כאן
 2. השלמת הלימודים (לימודי חובה ולימודי השלמה) לאחר 31.8.2021:
  הקרן תאפשר את השלמת הלימודים המאושרים בתוכנית הלימודים במהלך שנה”ל תשפ”ב ולא יאוחר מ – 31.8.2022.
  השלמת השעות מאושרת למשתלמים שלא יספיקו לסיים את חובות לימודיהם עד 31.8.2021 וגם למשתלמים שיעמדו עד 31.8.2021 במינימום השעות הנדרש בשנת ההשתלמות, אולם לא יספיקו לנצל את כל זכאותם. אם מעוניינים בכך, יוכלו להשלים את יתרת השעות בהתאם לזכאותם. בשני המקרים – השלמת הלימודים תאושר בכפוף להגשת טופס שינוי תכנית לימודים באמצעות המערכת המקוונת עד 15.8.2021 וקבלת אישורנו בכתב. להגשת טופס לחץ כאן
 3. תשלומי שכ”ל למשתלמים: תשלומי שכ”ל ימשיכו כרגיל בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת למשתלם.
 4. אישור שנת וותק למשתלם אשר ישלים את לימודיו במהלך תשפ”ב:
  האישור יונפק רק לאחר השלמת הלימודים בשנה”ל תשפ”ב והצגת אישורי סיום לימודים בגינם.

 5. אישור שנת וותק למשתלם, שלא יעמוד במינימום השעות הנדרש עד 31.8.2021 בשל המשבר, ואין באפשרותו להשלים את הלימודים במהלך תשפ”ב:
  יש להפנות מכתב מנומק לוועדת חריגים אשר תדון בבקשה.
   להגשת בקשה לחץ כאן

עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות

עמיתים שסיימו להגיש את המסמכים והאישורים לקרן ההשתלמות ואושרה יציאתם לשנת ההשתלמות תשפ”א, חשבון הבנק שלהם יזוכה במענק הראשון בגין חודש ספטמבר בתאריך 1.10.2020. ניתן לראות בחשבון הבנק את סכום המענק החל מ 2.10.2020 עם ערך הפקדה של 1.10.2020 .

קרנות השתלמות לעובדי הוראה