טפסים

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

למילוי טופס בקשת הצטרפות מקוון

טופס מקוון לשינוי/הוספת מעסיק

הסבר למילוי הטופס שינוי/הוספת מעסיק מקוון

הסבר למילוי טופס הצטרפות

טפסים בהעברות כספים בין מסלולים ובין קרנות השתלמות מוריםנושאים כספיים – קרן רגילה

טפסים בנושאים כספיים – קרן מקוצרת – מקור

העברות כספים בין מסלולים ובין קרנות השתלמות מורים

יציאה לשנת השתלמות

מסמכים אחרים

מתן הלוואות מכספי הקרן