טפסים

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

למילוי טופס בקשת הצטרפות מקוון

הסבר למילוי טופס הצטרפות

טפסים בנושאים כספיים – קרן רגילה

טפסים בנושאים כספיים – קרן מקוצרת – מקור

יציאה לשנת השתלמות

מסמכים אחרים

מתן הלוואות מכספי הקרן