טפסים

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

למילוי טופס בקשת הצטרפות מקוון

טופס מקוון לשינוי/הוספת מעסיק

הסבר למילוי הטופס שינוי/הוספת מעסיק מקוון

הסבר למילוי טופס הצטרפות

טפסים בנושאים כספיים – קרן רגילה

טפסים בנושאים כספיים – קרן מקוצרת – מקור

העברות כספים בין מסלולים

יציאה לשנת השתלמות

מסמכים אחרים

מתן הלוואות מכספי הקרן

לידיעתך, ניתן לקבל הלוואות באופן דיגיטלי פשוט וקל. לצורך מעבר לקבלת הלוואה בדיגיטל לחץ כאן.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה