הצטרפות לקרנות

איך מצטרפים לקרנות ההשתלמות למורים

אנו מעמידים לרשותך מערכת מקוונת נוחה ופשוטה להצטרפות לקרנות ההשתלמות

התהליך הינו מקוון, ללא צורך בהדפסת טופס הצטרפות לקרן ושליחתו בדואר ישראל.

הגשת הבקשה בתהליך המקוון מבטיחה קליטה תקינה והעברה מהירה לטיפול. 

לאחר מילוי הטופס וצירוף מסמכי החובה( צילום תעודת זהות ותלוש שכר עדכני ) נדרשת חתימה דיגיטלית והטופס יישלח אלינו באופן מקוון ובמקביל תקבל אליך הודעת חיווי שבקשתך להצטרפות לקרן ההשתלמות התקבלה במשרדינו.

מכתב אישור הצטרפות לקרן יישלח אליך לאחר בדיקת נאותות המסמכים באחד מאמצעי הדיוור שבחרת במילוי הטופס המאשר את הצטרפותך לקרנות ההשתלמות המיוחדות של המורים ועובדי ההוראה .

עובדי הוראה שמגישים טפסי בקשות הצטרפות אשר יגיעו לקרן עד סוף ספטמבר של שנת הלימודים הנוכחית וימצא כי הבקשות תקינות,
יצורפו רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר של תחילת שנת הלימודים הקודמת.

לאחר מכן – מועד ההצטרפות יהיה מתחילת שנת הלימודים הנוכחית.
מועד הצטרפות זה אינו מהווה תאריך לצורך קביעת הוותק בחשבון או תאריך נזילות למשיכת כספים.

להצטרפות מקוונת לחץ כאן – https://join.kranoth.org.il

בעת כניסה למערכת עלייך להקיש מספר ת”ז ותאריך לידה

להלן הסבר והוראות למילוי טופס ההצטרפות המקוון

בחירת מסלול השקעה

עליך לבחור את מסלול ההשקעה שהינך מבקש לחסוך בקרן ההשתלמות , לתשומת לבך באם לא תבחר אחד ממסלולי ההשקעה תצורף למסלול הכללי .

פרטי העמית:

עליך למלא את כל שדות החובה בפרטיך האישיים : שם פרטי, שם משפחה,  מס’ ת.ז , כתובת מגורים ותאריך לידה.

לידיעתך לא ניתן לשלוח את בקשת ההצטרפות ללא מילוי שדות החובה.

פרטי מעסיק:

עליך למלא את פרטי מעסיקך (משלם המשכורת) באם ידוע לך סמל המוסד בו הינך לומד אנא מלא סעיף זה. באם הינך מועסק אצל מספר מעסיקים – יש לפתוח לשונית נפרדת לכל מעסיק ולמלא את פרטיו בצירוף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק.

סעיף אישורים

במידה והנך מעוניין לקבל הודעות שיווקיות יש לסמן את המשבצת בהתאם ולחתום בסעיף זה.

הודעות מטעם החברה

באפשרותך לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באמצעי הדיוור שבחרת במילוי טופס ההצטרפות.

על מנת לייעל ולשפר את אופן קבלת ההודעות והדיוורים שישלחו אליך מאת החברה, אנא בחר באחת מבין החלופות העומדות לרשותך. באם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך הודעות ודיוורים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי .

רשימת מסמכי חובה שעליך לצרף :

  1. צילום תעודת זהות.
  2. תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים.

בתחתית העמוד של טופס ההצטרפות נדרשת חתימתך הדיגיטלית , בלעדיה לא ניתן להצטרף .לאחר שליחת הטופס המקוון תוקרן ההודעה הנ”ל על סיום תהליך בקשת ההצטרפות –

לאחר בדיקת המסמכים ואישור הצטרפותך ע”י החברה המנהלת יישלח אליך מכתב בדבר הצטרפות לקרן ההשתלמות באמצעי הדיוור שבחרת במהלך מילוי טופס ההצטרפות לעיל.

לאחר אישור ההצטרפות לקרן עליך לבדוק כי קיים ניכוי בתלוש השכר לקרן ההשתלמות.

אם נמצא כי חסרים נתונים להשלמת הצטרפותך אזי יישלח אלייך מכתב עיכוב בהתאם בדואר ישראל , והנך נדרש להיכנס שוב לתהליך ההצטרפות המקוון ולהצטרף מחדש.

לתשומת ליבך, ניתן במקום למלא טופס באופן מקוון למלא ידנית “טופס הצטרפות לקרן השתלמות” (כאן באתר בתפריט “טפסים“)
ולשלוח את הטופס בצירוף העתק תלוש שכר עדכני וצילום תעודת זהות לכתובת הרשומה בתחתית הטופס
או לסרוק את הטופס ושלוח אותו ואת המסמכים הנלווים באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה