שינוי פרטי העסקה/הוספת מעסיק לח-ן בקרן ההשתלמות

מורה יקר/ה,

אנו מעמידים לרשותך מערכת מקוונת לשינוי/הוספת מעסיק לקרנות ההשתלמות

התהליך הינו מקוון, ללא צורך בהדפסת טופס לשינוי פרטי העסקה לקרן ושליחתו בדואר ישראל.
הגשת הבקשה בתהליך המקוון מבטיחה קליטה תקינה והעברה מהירה לטיפול.

לאחר מילוי הטופס וצירוף מסמך החובה שהינו תלוש שכר עדכני, הטופס יישלח אלינו באופן מקוון ובמקביל תקבל אליך הודעת חיווי שבקשתך לשינוי / הוספת מעסיק לקרן ההשתלמות התקבל במשרדינו.

מכתב אישור הוספת מעסיק לקרן יישלח אליך לאחר בדיקת נאותות המסמכים באחד מאמצעי הדיוור שבחרת .

לתהליך שינוי / הוספת מעסיק מקוון לחץ כאן

להלן הסבר והוראות למילוי טופס שינוי / הוספת מעסיק מקוון

בפרטי העמית:

מוצגים כתובת המייל ומספר טלפון הנייד כפי שקיימים ברישומי קרן ההשתלמות
באם חל שינוי ניתן לעדכן פרטים אלו.

פרטי מעסיק:

עליך למלא את פרטי מעסיקך (משלם המשכורת) באם ידוע לך סמל המוסד בו הינך לומד אנא מלא סעיף זה. באם הינך מועסק אצל מספר מעסיקים – יש לפתוח לשונית נפרדת לכל מעסיק ולמלא את פרטיו בצירוף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק.

הודעות מטעם החברה

באפשרותך לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באמצעי הדיוור שבחרת במילוי טופס ההצטרפות.
על מנת לייעל ולשפר את אופן קבלת ההודעות והדיוורים שישלחו אליך מאת החברה, אנא בחר באחת מבין החלופות העומדות לרשותך. באם לא תבחר באחת מהאפשריות המפורטות, יישלחו אליך הודעות ודיוורים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי .

רשימת מסמך חובה שעליך לצרף:

תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים לעניין שינוי מעסיק או מעסיק נוסף שהינך מועסק בו.

לאחר שליחת הטופס המקוון תוקרן ההודעה הנ”ל על סיום תהליך בקשת שינוי / הוספת מעסיק

לאחר בדיקת המסמכים ואישורם יישלח אליך מכתב בדבר שינוי / הוספת מעסיק לקרן ההשתלמות באמצעי הדיוור שבחרת במהלך מילוי טופס ההצטרפות לעיל.

לאחר האישור עליך לבדוק כי קיים ניכוי בתלוש השכר לקרן ההשתלמות.

אם נמצא כי חסרים נתונים להשלמת שינוי / הוספת מעסיק אזי יישלח אלייך מכתב עיכוב בהתאם, והנך נדרש להיכנס שוב לתהליך שינוי / הוספת מעסיק מקוון .

לתשומת ליבך ניתנת אפשרות לשלוח את טופס שינוי / הוספת מעסיק בצירוף מסמך החובה (צילום תלוש שכר עדכני) באמצעות “צור קשר” תחת פניות בנושאים שונים בחירת נושא “שינוי או הוספת מעסיק לעמית קיים בקרן ההשתלמות”.

או לשלוח את הטופס עם המסמכים לכתובת – קרנות השתלמות של המורים ת.ד. 8224,  רח’ קיבוץ גלויות 34, תל – אביב, 6108102