שינוי פרטי העסקה/הוספת מעסיק לח-ן בקרן ההשתלמות

עמיתים אשר חוסכים בקרן ההשתלמות ומבקשים לשנות/להוסיף מעסיק לחשבונם בקרן מתבקשים למלא “טופס בקשה לשינוי פרטי העסקה

ולשלוח את הטופס בצירוף צילום ת.ז בצירוף תלוש שכר ממעסיקו החדש/הנוסף.

את הטופס בצירוף המסמכים יש להעביר באמצעות “צור קשר

באמצעות “צור קשר ” -> ” פניות בנושאים שונים ” -> בחירת נושא ” שינוי או הוספת מעסיק לעמית קיים בקרן ההשתלמות “.

לחילופין אפשר לשלוח את הטופס עם הצרופות לכתובת: קרנות השתלמות של המורים ת.ד. 8224,  רח’ קיבוץ גלויות 34, תל – אביב, 6108102