ועדת הביקורת

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים 

 

חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות 

 

חברה מנהלת בע”מ

חברי וועדת הביקורתחברי וועדת הביקורת
שם: יובל רכלבסקי
השכלה: תואר שני
תפקיד: יו”ר הועדה
עיסוק: יו”ר חברת ייעוץ
שם: יובל רכלבסקי
השכלה: תואר שני
תפקיד: יו”ר הועדה
עיסוק: יו”ר חברת ייעוץ
שם: זיאד מג’אדלה
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטור
עיסוק: יו”ר המחלקה לתכנון ותיאום – מרכז הסתדרות המורים
שם: מרים פרידמן
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטורית
עיסוק: יו”ר סניף רמלה לוד והמרחב

תכיפות התכנסות:
ועדות הביקורת של שתי החברות המנהלות, מתכנסות לפחות ל-6 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה