ועדת ביקורת

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים 

 

חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות 

 

חברה מנהלת בע”מ

חברי וועדת הבקורת
שם: זבולון אורלב
השכלה: על תיכונית
תפקיד: יו”ר הועדה
עיסוק: גימלאי
שם: זבולון אורלב
השכלה: על תיכונית
תפקיד: יו”ר הועדה
עיסוק: גימלאי
שם: זיאד מג’אדלה
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטור
עיסוק: יו”ר המחלקה לתכנון ותיאום – מרכז הסתדרות המורים
שם: כרמלה קופלד
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטורית
עיסוק: מ”מ יו”ר סניף וחברת הנהלה בהסתדרות המורים
שם: דודי מזרחי
השכלה: MBA
תפקיד: דירקטור
עיסוק: מנהל אגף בכיר תקציבים, סגן לסמנכ”ל תקציבים משרד החינוך
שם: דודי מזרחי
השכלה: MBA
תפקיד: דירקטור
עיסוק: מנהל אגף בכיר תקציבים, סגן לסמנכ”ל תקציבים משרד החינוך

תכיפות התכנסות:
ועדות הביקורת של שתי החברות המנהלות, מתכנסות לפחות ל-6 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.