ועדת השקעות

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים

חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות

חברה מנהלת בע”מ

חברי וועדת השקעות
שם: פסח לנדסברג

השכלה: על תיכונית

תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: פסח לנדסברג

השכלה: על תיכונית

תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: אייל גבאי

השכלה: M.A

תפקיד: יו”ר הדירקטוריון

עיסוק: יו”ר הנהלת הקרנות

האם נציג הציבור: לא

שם: אייל גבאי

השכלה: M.A

תפקיד: יו”ר הדירקטוריון

עיסוק: יו”ר הנהלת הקרנות

האם נציג הציבור: לא

שם: דפנה אלגזי דניאלי

השכלה:M.A

תפקיד: נציגה חיצונית

עיסוק: דירקטורית בחברות שונות

שם: דפנה אלגזי דניאלי

השכלה:M.A

תפקיד: נציגה חיצונית

עיסוק: דירקטורית בחברות שונות

שם: חיים בן דור

השכלה: רואה חשבון

תפקיד: נציג חיצוני

עיסוק: יועץ כלכלי ופיננסי לגופים שונים

שם: חיים בן דור

השכלה: רואה חשבון

תפקיד: נציג חיצוני

עיסוק: יועץ כלכלי ופיננסי לגופים שונים

שם: ברק סורני

השכלה: M.A.

תפקיד: יו”ר ועדת השקעות

עיסוק: כלכלן, מנהל השקעות

נציג חיצוני

שם: ברק סורני

השכלה: M.A.

תפקיד: יו”ר ועדת השקעות

עיסוק: כלכלן, מנהל השקעות

נציג חיצוני

תכיפות התכנסות:
ועדת ההשקעות של החברות המנהלות, מתכנסת לפחות ל – 26 ישיבות פרונטאליות בשנה, אחת ל 14 יום לכל היותר ומעבר לכך במידת הצורך, כמו כן מעת לעת ובהתאם לצרכים, מתכנסת הועדה לישיבות טלפוניות.