ועדת השקעות

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים

 חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות

 חברה מנהלת בע”מ

שם: איל גבאי
השכלה: M.A

תפקיד: יו”ר תאגידים

עיסוק: יו”ר תאגידים
האם נציג ציבור: לא
שם: איל גבאי
השכלה: M.A

תפקיד: יו”ר תאגידים

עיסוק: יו”ר תאגידים
האם נציג ציבור: לא
שם: פסח לנדסברג

השכלה: על תיכונית


תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: פסח לנדסברג

השכלה: על תיכונית


תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: דפנה אלגזי דניאלי

השכלה:M.A

תפקיד: נציגה חיצונית

עיסוק: דירקטורית בחברות שונות
שם: דפנה אלגזי דניאלי

השכלה:M.A

תפקיד: נציגה חיצונית

עיסוק: דירקטורית בחברות שונות
שם: יורם מנחם

השכלה: רואה חשבון


תפקיד: נציג חיצוני


עיסוק: חבר ועדת השקעות

שם: יורם מנחם

השכלה: רואה חשבון


תפקיד: נציג חיצוני


עיסוק: חבר ועדת השקעות

שם: ברק סורני

תפקיד: יו”ר ועדת השקעות


עיסוק: כלכלן, מנהל השקעות


נציג חיצוני

שם: ברק סורני

תפקיד: יו”ר ועדת השקעות


עיסוק: כלכלן, מנהל השקעות


נציג חיצוני

תכיפות התכנסות:
ועדת ההשקעות של שתי החברות המנהלות, מתכנסת לפחות אחת לשבועיים ומעבר לכך לפי הצורך

קרנות השתלמות לעובדי הוראה