ועדת משנה לאשראי

קרנות השתלמות למורים ולגננות חברה מנהלת בע”מ

חברי ועדת משנה לאשראי:

מירי בן יהושע, יו”ר
דורון קופמן
חיים אברהם

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע”מ

חברי ועדת משנה לאשראי:

מירי בן יהושע, יו”ר
דורון קופמן
חיים אברהם

קרנות השתלמות לעובדי הוראה