חברי דירקטוריון

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים

 חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות

 חברה מנהלת בע”מ

שם: פסח לנדסברג

 השכלה: על תיכונית


תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: פסח לנדסברג

 השכלה: על תיכונית


תפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: מיכאל פינטו
  השכלה: M.A.
תפקיד: דירקטור
עיסוק: ממונה על בי”ס ממלכתיים באגף המקצועי, הסתדרות המורים
האם נציג הציבור: נציג הסתדרות המורים
שם: מרים פרידמן
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטורית
עיסוק: יו”ר סניף רמלה לוד והמרחב
האם נציג הציבור: נציגת הסתדרות המורים
שם: יפה בן דוד

 השכלה: B.A.

תפקיד: דירקטורית

עיסוק: מזכ”לית הסתדרות המורים.

האם נציג ציבור: לא
שם: יפה בן דוד

השכלה: B.A.

תפקיד: דירקטורית

עיסוק: מזכ”לית הסתדרות המורים.

האם נציג ציבור: לא
שם: עופר בן אליעזר

 השכלה: M.A

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר מועצת רמת ישי

האם נציג הציבור: נציג מרכז השלטון המקומי
שם: יובל רכלבסקי

השכלה: תואר שני

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר חברת ייעוץ

האם נציג הציבור: דח”צ
שם: יובל רכלבסקי

השכלה: תואר שני

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר חברת ייעוץ

האם נציג הציבור: דח”צ
שם: זיאד מג’אדלה

 השכלה: M.A

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר המחלקה לתכנון ותיאום – מרכז הסתדרות המורים

האם נציג הציבור: לא
 

תכיפות התכנסות:
דירקטוריון שתי החברות המנהלות, מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
ומעבר לכך לפי הצורך.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה