חברי דירקטוריון

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים

 חברה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים ולגננות

 חברה מנהלת בע”מ

שם: פסח לנדסברג

 השכלה: על תיכוניתתפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: פסח לנדסברג

 השכלה: על תיכוניתתפקיד: מנכ”ל ומזכיר הנהלת קרנות ההשתלמות

עיסוק: חבר הנהלה

האם נציג הציבור: לא

שם: איל גבאי

 השכלה: M.A.

תפקיד: יו”ר הדירקטוריון

עיסוק: יו”ר הנהלת הקרנות

האם נציג הציבור: לא
 שם: איל גבאי

  השכלה: M.A.

תפקיד: יו”ר הדירקטוריון

עיסוק: יו”ר הנהלת הקרנות

האם נציג הציבור: לא
שם: אליהו חכם
  השכלה: B.A.
תפקיד: דירקטור
עיסוק: יו”ר סניף לוד-רמלה
האם נציג הציבור: נציג הסתדרות המורים
שם: כרמלה קופלד
השכלה: M.A
תפקיד: דירקטורית
עיסוק: מ”מ יו”ר סניף גוש דן
האם נציג הציבור: נציגת הסתדרות המורים
שם: יפה בן דוד

 השכלה: B.A.

תפקיד: דירקטורית

עיסוק: מזכ”לית הסתדרות המורים.

האם נציג ציבור: לא
שם: יפה בן דוד

השכלה: B.A.

תפקיד: דירקטורית

עיסוק: מזכ”לית הסתדרות המורים.

האם נציג ציבור: לא
שם: עופר בן אליעזר

 השכלה: M.A

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר מועצת רמת ישי

האם נציג הציבור: נציג מרכז השלטון המקומי
שם: זבולון אורלב

השכלה: על תיכונית

תפקיד: דירקטור

עיסוק: גימלאי

האם נציג הציבור: דח”צ
שם: זבולון אורלב

השכלה: על תיכונית

תפקיד: דירקטור

עיסוק: גימלאי

האם נציג הציבור: דח”צ
שם: זיאד מג’אדלה

 השכלה: M.A

תפקיד: דירקטור

עיסוק: יו”ר המחלקה לתכנון ותיאום – מרכז הסתדרות המורים

האם נציג הציבור: לא
 
שם: דודי מזרחי

השכלה: MBA

תפקיד: דירקטור

עיסוק: מנהל אגף בכיר תקציבים, סגן לסמנכ”ל תקציבים משרד החינוך

נציג הציבור: לא
שם: דודי מזרחי

השכלה: MBA

תפקיד: דירקטור

עיסוק: מנהל אגף בכיר תקציבים, סגן לסמנכ”ל תקציבים משרד החינוך

נציג הציבור: לא

תכיפות התכנסות:
דירקטוריון שתי החברות המנהלות, מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
ומעבר לכך לפי הצורך.