חיפוש מוסד

בחר אזור
בחר תחום

לידיעתכם

  • כל המידע על מוסדות ההשתלמות המתפרסמים באתר הוא על אחריות המוסדות וקרנות ההשתלמות אינן אחראיות לתוכנו.
  • אישור תוכנית הלימודים מקנה זכאות להחזר שכר לימוד עד לגובה שכר הלימוד הנהוג בקרנות ההשתלמות ואין באישור זה משום הכרה בזכאות כלשהי לגבי תואר או לגבי גמולי השתלמות.
  • אין בפרסום המוסדות משום המלצה ללמוד בהם.
  • ניתן ללמוד גם במוסדות שאינם נכללים באתר זה, מותנה בקבלת אישור מראש מקרנות ההשתלמות.
  • מובהר, כי אישור מוסדות לימוד וקורסים המוצעים על ידם לעובדי הוראה בשנת השתלמות, הינו על פי שיקול דעת והחלטת קרנות ההשתלמות.
קרנות השתלמות לעובדי הוראה