מידע למשתלמי תש”פ

1. בבקשות לגבי יציאה לשנת שבתון, ניתן לפנות באמצעות צור קשר

2. יש לפנות למעסיק עד 31 במרץ ולבקש חופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות.

3.  במהלך מאי עובדי ההוראה שהודיעו על רצונם לצאת לשנת השתלמות בתש”פ,יקבלו מקרנות ההשתלמות איגרת יציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תש”פ.

4. עד 15 ביוני יש להחזיר את טופס מס’ 1 -“בקשה ליציאה לשנת השתלמות” + המסמכים הנדרשים+ צילום המחאה או אישור ניהול חשבון.
הכתובת למשלוח: מחלקת קופ”ג/ קרנות השתלמות למורים, ת”ד 8224 ת”א 6108102 או לתיבת דוא”ל: mishtalmim_his@fibi.co.il

5. עד 1 ביולי יש לשלוח אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות. (תנאי הכרחי ליציאה לשבתון).
הכתובת למשלוח: מחלקת קופ”ג/ קרנות השתלמות למורים, ת”ד 8224 ת”א 6108102. או לתיבת דוא”ל: mishtalmim_his@fibi.co.il

6. עד 31 ביולי יש למלא באתר האינטרנט של הקרנות את טופס מס’ 2 – “בקשה לאישור תכנית לימודים לשנה”ל תש”פ” באמצעות המערכת המקוונת להזנת תכניות לימודים.
המערכת המקוונת להזנת תכניות הלימודים, תפתח להקלדה בחודש יוני 2019.

7. עד 30 בנובמבר ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים, לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות הקרנות באמצעות אתר האינטרנט. החל מתחילת דצמבר ועד 30 ביוני לקראת סיום שנת ההשתלמות, ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים באמצעות אתר האינטרנט רק לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית.

8. עד 31 במרץ יש לשלוח למעסיק (משרד החינוך או מעסיק אחר) הודעה על חזרה לעבודה.

9. עד 15 באוגוסט – סיום שנת ההשתלמות, יש למסור קבלות בגין תשלום שכר לימוד.
הכתובת למשלוח: מחלקת קופ”ג/ קרנות השתלמות למורים, ת”ד 8224 ת”א 6108102. או לתיבת דוא”ל: משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות באתר האינטרנט

10. עד 31 באוגוסט – סיום שנת ההשתלמות, יש לשלוח אישורים על סיום הלימודים לימודי חובה ולימודי השלמה.
הכתובת למשלוח: קרנות השתלמות לעו”ה, שד’ שאול המלך 8, ת”א מיקוד 6473307. או באמצעות צור קשר באתר.

11. עד 31.01.2021 יש למסור קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי.
הכתובת למשלוח: מחלקת קופ”ג/ קרנות השתלמות למורים, ת”ד 8224 ת”א 6108102. או לתיבת דוא”ל: משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות באתר האינטרנט

עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים המגיעים לך בשנת ההשתלמות.