מבנה אחזקות

הקרן, מנהל ההשקעות וגופים הקשורים אליו, על פי תקנה 41 לתקנות ההשקעה מהווים “צדדים קשורים”.
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות בית השקעות פסגות עבור קרנות השתלמות למורים וגננות – בחרה מנהלת בע”מ

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ

רשימת צדדים קשורים של מנהל השקעות בית השקעות מיטב דש עבור קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ