מבנה אחזקות

הקרן, מנהל ההשקעות וגופים הקשורים אליו, על פי תקנה 41 לתקנות ההשקעה מהווים “צדדים קשורים”.

קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ

הסתדרות המורים בישראל ומדינת ישראל מחזיקים באמצעי השליטה בחברה. להלן תרשים האחזקות.

כמו כן, מנהל ההשקעות של הקרנות המנוהלות על ידי החברה, “מיטב דש השקעות בע”מ” וגופים הקשורים אליו, על פי תקנה 41 לתקנות ההשקעה מהווים “צדדים קשורים”. להלן רשימת צדדים קשורים של מנהל ההשקעות

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ

הסתדרות המורים בישראל מדינת ישראל ומרכז השלטון המקומי מחזיקים באמצעי השליטה בחברה. להלן תרשים האחזקות.

כמו כן, מנהל ההשקעות של הקרנות המנוהלות על ידי החברה “מיטב דש ניהול תיקים בע”מ” וגופים הקשורים אליו, על פי תקנה 41 לתקנות ההשקעה מהווים “צדדים קשורים”. להלן רשימת צדדים קשורים של מנהל ההשקעות

קרנות השתלמות לעובדי הוראה