מדיניות הצבעות- מדיניות ההצבעה

מדיניות ההצבעות מתייחסת לחברות המנהלות :

קרנות השלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ

– כמו כן ועדת ההשקעות של החברה דנה והמליצה כי ככלל ,
החברה לא תראה בתגמול נושא משרה בחברה ציבורית בעלות שנתית כוללת של עד 1.2 מיליון ₪ כבלתי סביר על פניו.
במידה והתגמול המוצע עולה על כך (ועד לסך של 3.5 מיליון ₪ ) ייבחן המקרה לגופו.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה