מדיניות השקעות מורים וגננות רגיל

מדיניות השקעות צפויה – קרן רגילה

מדיניות השקעות צפויה קרן רגילה – מסלול כהלכה

מדיניות ההשקעות הינה על פי ההלכה היהודית בפיקוח הרב אריה דביר,  ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, על פי פסיקותיו של מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א. החברה המנהלת תהיה רשאית להשקיע את כספי המסלול בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת, והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. 

מדיניות השקעות צפויה קרן רגילה – מסלול אג”ח ללא מניות

קרנות השתלמות לעובדי הוראה