אודות

קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה פועלות במסגרת שתי חברות מעורבות.

* קרן השתלמות למורים וגננות  – מיועדת לשנת שבתון
* קרן “מקור” למורים וגננות  – לחסכון (לא לשבתון)

* קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  – מיועדת
לשבתון.
* קרן “מקור” למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  – לחסכון (לא לשבתון)

הקרנות המיועדות לשנת שבתון מנוהלות ע”י הבנק הבינלאומי, המשמש כמנהל תפעולי.

קרנות “מקור” לחסכון (לא לשבתון) מנוהלות ע”י בנק מסד, המשמש כמנהל תפעולי.

קרנות ההשתלמות פועלות כחברה מעורבת בבעלות הסתדרות המורים וממשלת ישראל.
יו”ר הנהלת הקרנות – נציג משרד החינוך – איל גבאי.
מזכיר ומנכ”ל הנהלת הקרנות – נציג הסתדרות המורים – פסח לנדסברג.
היו”ר והמזכיר משמשים כמזכירות הקרנות וכועדת חריגים.

להנהלת הקרנות צוות עובדי משרד העוסקים בטיפול בתכניות הלימודים, אישורן, שינויים בתכנית הלימודים, הנפקת אישורי ותק וטיפול בבעיות חריגות.

בעלי מניות עקריים

אין הון מניות לחברות המנהלות
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ

בעלי שליטה

קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ:
50% – הסתדרות המורים
50% – מדינת ישראל
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ:
50% – הסתדרות המורים
37.5% – מדינת ישראל
12.5% – מרכז השלטון המקומי

תרשים מבנה האחזקות של החברה המנהלת לעיל – ראה בדיווח על צדדים קשורים

ביטוח לעמית בקרן

לא קיימת תוכנית ביטוח לעמיתי קרנות ההשתלמות למורים ולעובדי הוראה ( מסלול רגיל והמסלול המקוצר).

כתוב לנו  לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה