חשבון מעסיק מקוון-הסבר על אופן ההצטרפות לשירות

מעסיק יקר,
לרשותך שירות מידע בחשבון מעסיק מקוון הכולל:

  • פירוט חודשי של הפקדות העובדים
  • הודעות ומסמכים כגון: התרעה על אי הפקדת תשלומים לעובד/חוב מעסיק

לקבלת גישה למידע בחשבון המעסיק, עליך להגדיר את מורשה/י הגישה מטעמך שיהיו רשאים לקבל
שם משתמש וסיסמה אישיים לצפייה וקבלת מידע.

הגדרת מורשה/י הגישה תעשה באמצעות טופס “בקשת מעסיק בקופ”ג לקבלת שירותי מידע למעסיקים באמצעות האינטרנט“.

יש למלא בטופס (הטופס ניתן למילוי באמצעות הקלדה ישירה על גבי הטופס ) את פרטי המעסיק ופרטי כל מורשי הגישה של מעסיק זה.
מורשים שהוגדרו בעבר ולא יצוינו בטופס יחדלו מלהיות מורשי גישה החל ממועד קליטת הטופס (ר’ סעיף 4א בטופס).
לאחר מכן יש להדפיס , לחתום על הטופס ולצרף אישור עו”ד המאשר מי רשאי לחתום בשם המעסיק.

לתשומת לב : מילוי חלקי/שגוי של הטופס לא יאפשר זיהוי לקבלת קוד משתמש וסיסמה.
את הטופס לאחר אישור עו”ד ניתן לשלוח באמצעות הקישור “צור קשר – פניות מעסיקים לחברה” בתפריט “מידע למעסיק”
או לכתובת הדוא”ל Mahasikim_his@fibi.co.il, או באמצעות הדואר לפי הכתובת

מחלקת קופות גמל של הבנק הבינלאומי,
ת.ד 8224 תל אביב – מיקוד 6108102.

לאחר קבלת הטופס וקליטתו התקינה במערכת, תשלח הודעת דוא”ל אל כל אחד ממורשה/י הגישה שהוגדרו, אישור על הקליטה וקישור בו יוכל/ו מורשה/י הגישה לבצע תהליך של רישום לקבלת קוד משתמש וסיסמה ראשונית.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה