מתן הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות

חדש באתר! קבלת הלוואה מקרנות ההשתלמות בדיגיטל באופן פשוט וקל.

לצורך קבלת הלוואה עליך ללחוץ על הקישור הבא: “הלוואות בדיגיטל“, להזדהות ולהתחיל בתהליך קבלת ההלוואה מקרנות ההשתלמות. התהליך מורכב משני שלבים:

שלב ראשון – מילוי טופס מקוון לבקשה לקבלת הלוואה

שלב שני – מילוי הסכם הלוואה מקוון

טופס מקוון לבקשה לקבלת הלוואה

עליך למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה, לצרף צילום תעודת זהות, צ’ק מבוטל או לחילופין אישור ניהול חשבון, לחתום דיגיטלית וללחוץ על כפתור “שלח”.

החברה המנהלת, תקבל את הבקשה, תבצע בדיקת תקינות המסמכים המצורפים, בדיקת זכאותך לקבלת ההלוואה על פי תנאי הזכאות לקבלת הלוואה כפי שרשום בסעיף מטה ובכפוף למנגנון מודל החיתום הקבוע בחברה המנהלת.

במידה ונמצאת לא זכאי/ת לקבלת הלוואה תשלח אליך באימייל הודעה מטעם החברה המנהלת המפרטת את סיבת הדחייה הוספתי בסעיף למטה.

במידה ונמצאת זכאי/ת לקבלת הלוואה תשלח אליך באימייל הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך לקבלת הלוואה+ העתק מבקשת ההלוואה , סכום ההלוואה המאושר, הנחיות למילוי הסכם הלוואה מקוון ופרטי קוד המוסד שצריך להופיע על גבי טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהסכם ההלוואה המקוון.

לאחר קבלת האישור לקבלת ההלוואה תיפתח בפניך האפשרות למילוי הסכם הלוואה. בהסכם ההלוואה תמצא/י את כל הפרטים כפי שמולאו בבקשתך לקבלת הלוואה וכן את סכום ההלוואה שאושר לך ע”י החברה המנהלת.

הגשת הסכם הלוואה

כל שעליך לעשות הוא לצרף טופס הרשאה לחיוב חשבון, ראה הרחבה בנושא בסעיף מטה, לחתום דיגיטלית ובאמצעות לחיצה על “שלח” להעביר לחברה המנהלת את הסכם ההלוואה והמסמך המצורף.

החברה המנהלת תבדוק את הסכם ההלוואה ואת טופס ההרשאה לחיוב חשבון ובמידה וימצא תקין, תבצע את ההלוואה ותזכה את חשבונך בהתאם. העתק מהסכם ההלוואה החתום על ידי החברה תוכל/י למצוא באזור האישי שלך ובמקביל יישלח אליך בדואר לוח סילוקין אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.

במידה ונמצא כי ההרשאה לחיוב חשבון שצירפת אינה תקינה, תקבל אימייל המודיע לך על הסיבה ויתאפשר לך להגיש מסמך מתוקן.


סטטוס תהליך בקשת קבלת ההלוואה

במקביל להודעות האימייל שתקבל לכל אורך התהליך, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולקבל סטטוס מעודכן על מצב בקשתך לקבלת ההלוואה ללא צורך ביצירת קשר עם קרנות ההשתלמות. בסוף התהליך יוצג לך סכום ההלוואה שקיבלת ותקופת ההלוואה.

תנאי הלוואה החל מתאריך 25.8.2020 :

ניתן לקבל הלוואה מכספי קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל, במסלול המקוצר (מקור) ובמסלולים ההלכתיים, עד לסכום של 50,000 ₪ או 50% מגובה יתרת הקרן, הנמוך מבניהם.

ריבית ההלוואה היא פריים משתנה לאורך תקופת ההלוואה מינוס 0.6% , לתקופה של עד 60 חודשים.

שיטת ההחזר לפי לוח שפיצר – תשלומים שווים כל חודש.

זכאות לקבלת ההלוואה

עמיתים הזכאים לקבל הלוואה הם:

  1. בעלי 3 שנות ותק ומעלה במחזור החיסכון בקרן ההשתלמות.
  2. לא קיימת להם הלוואה פעילה בקרן.

טופס חיוב על פי הרשאה.

ניתן לבצע חיוב על פי הרשאה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו הנך מנהל את חשבונך ולשלוח אלינו העתק, ללא צורך בחתימת הסניף.

לחילופין, ניתן להוריד טופס הרשאה לחיוב חשבון מתאים לסוג המסלול בו מתנהל החיסכון שלך ובהתאם לקוד המוסד כפי שקיבלת בהודעת האימייל שנשלחה אליך לאישור בקשתך לקבלת ההלוואה וכפי שמופיע בטופס הסכם ההלוואה המקוון. לתשומת לבך טופס חיוב על פי הרשאה זה חייב בחתימת הסניף בו אתה מנהל את חשבונך.

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים וגננות – המסלול הרגיל / מסלול הלכתי – קוד מוסד 27445

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים תיכוניים – המסלול הרגיל / מסלול הלכתי – קוד מוסד 27444

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים וגננות – המסלול המקוצר מקור /מסלול הלכתי – קוד מוסד 50628

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים תיכוניים – המסלול המקוצר מקור / מסלול הלכתי – קוד מוסד 50627

ניתן לשלוח אלינו בקשה לקבלת הלוואה גם באמצעות מילוי ידני של הטפסים.

הטפסים שיש למלא:

  1. בקשה לקבלת הלוואה בצירוף צילום ת.ז ושיק מבוטל
  2. הסכם הלוואה חתום ע”י העמית בצירוף טופס הרשאה לחיוב חשבון או טופס הקמת חיוב באמצעות חשבון העו”ש המקוון. (ראה פירוט בסעיף טופס חיוב על פי הרשאה.)

את הטפסים ניתן להוריד מקישור זה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6108102

קרנות השתלמות לעובדי הוראה