הצטרפות למידע אישי מקוון

מה נדרש בכדי לצפות בנתוני החשבון האישי ?

בכדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי,  נדרשים קוד משתמש וסיסמה לכניסה לאיזור האישי.

הכניסה לאיזור האישי שלך נעשית דרך דף הבית.

לקבלת קוד משתמש וסיסמה לאיזור האישי שלך בקרן, אם אלו אינם ברשותך:

באפשרותך להצטרף לשירות מידע אישי כאן באתר החברה.

תנאי להצטרפות לשירות באמצעות האתר הוא קיומו של מס’ טלפון נייד עדכני בקרנות, שכן להשלמת התהליך נשלחת סיסמה ב-SMS לנייד.

לתשומת לב בעלי טלפון כשר: לטלפונים כשרים אשר אינם מקבלים הודעות SMS תשלח הסיסמה הראשונית בהודעה קולית המגיעה כשיחה רגילה לטלפון.

להצטרפות

לידיעתך, ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה גם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי.
חובה להצטייד בתעודת הזהות.

לאיתור סניף לחץ כאן

מה ניתן לראות באיזור האישי ?

באיזור האישי ניתן לקבל מידע עדכני אודות חשבונותיך בחברה, לרבות תנועות ויתרות בחשבונות והחל מהדוח השנתי לשנת 2014 גם את הדוחות התקופתיים (שנתי /רבעוני).

בכדי לצפות בדוחות השנתיים והרבעוניים עליך להיכנס לאיזור האישי המקוון ובתפריט הראשי לבחור “דיווחים תקופתיים לעמית”.

המידע לגבי יתרות / תנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לגבי החודש הקודם.

עוד באיזור האישי המקוון:

  • תפריט  “המסמכים שלי” באמצעותו ניתן לצפות במסמכים שונים ששלחת אל החברה ו/או הודעות שונות ששלחה החברה אליך (המסמכים/הודעות המוצגים הם משנת 2018 ואילך).
  • תפריט  “דיווחי הפקדות מהמעסיק” באמצעותו באפשרותך לשלוף את הפקדות מעסיקך לחשבון (החל מהפקדות בגין שנת 2018) לפי חתך מועדי ההפקדה או לפי חודשי השכר. דיווח הפקדות המעסיק מוצג בטבלה אל מול רישום הזכויות שבוצעו בחשבונך ע”י החברה.

לתשומת לב עמיתים שהינם לקוחות הבנק הבינלאומי:

אם הנך לקוח/ה של הבנק הבינלאומי ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון העו”ש שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה ייעודיים לאיזור האישי בקרן. קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך צפייה גם בחשבונך/חשבונותיך בחברה.

לכניסה: הבנק הבינלאומי

בכדי לצפות במידע, יש להיכנס לחשבון עם קוד המשתמש והסיסמה, לבחור בתפריט הראשי ב”פיקדונות וחסכונות” ואז “קרנות השתלמות-דוח תקופתי לעמית” -> “דיווחים תקופתיים לעמית” / “מורים-דוח חודשי”.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה