צפייה באישורי מס

צפיה באישורי מס

לאישור מס לשנת 2023

אישור המס לשנה שהסתיימה ב 31.12.2023 (הכולל אישור מס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות) נטען לאזור האישי של כל עמית.

לצפיה באישור יש להיכנס לאזור האישי כאן https://www.kranoth.org.il/tpa, לתפריט “דיווחים תקופתיים לעמית”,

בשדה “בחר שנה” יש לבחור 2023

בשדה “דוח לעמית” יש לבחור “אישור מס / הצהרת הון”.

לידיעתכם

אישור המס בקרנות / קופות אחרות מופק יחד עם הדוח השנתי וכחלק ממנו.

בקרנות ההשתלמות של המורים, הדוח השנתי מופק לסוף שנת לימודים, כלומר ל 31 לאוגוסט

בעוד שאישור המס מופק לסוף שנה קלנדרית כלומר ל 31 לדצמבר.

על כן האישור ל 31.12.2023 מופיע בנפרד מהדוח השנתי.

לאישורי מס לשנים קודמות ל 2023

יש להיכנס לאזור האישי כאן https://www.kranoth.org.il/tpa לתפריט “דיווחים תקופתיים לעמית”,

בשדה “בחר שנה” יש לבחור את השנה העוקבת לשנת אישור המס המבוקשת. למשל לקבלת אישור המס ל 31.12.2022 יש לבחור את שנת 2023

ובשדה “דוח לעמית” יש לבחור “רבעון שני”.

 אם קיים דוח לרבעון, האישור יהיה העמוד האחרון בו.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה