שאלות ותשובות

לימודים בשנת השתלמות

כל מה שאתם רוצים לדעת על תוכנית הלימודים

כל מה שאתם רוצים לדעת על תהליך היציאה לשנת השתלמות - צעד אחרי צעד

ברצוני ללמוד בקורס שהיקפו 112 שעות המתחיל ב-1 באוגוסט (לפני תחילת שנת ההשתלמות) ונמשך 4 חודשים עד 30 בנובמבר. האם אפשר להציג קורס זה בתכנית הלימודים ולכמה שעות יחשב?

כן.  אפשר להציג את הלימודים האלה אך לצורך אישור הקורס ילקחו בחשבון השעות שיילמדו החל מ – 1 בספטמבר.
כלומר במקרה שלך 3 חודשים מתוך 4 חודשי הקורס נכללים בשנת ההשתלמות.
 

מה עלי לעשות אם החלטתי להפסיק לימודים בקורס במהלך שנת ההשתלמות?

1. עליך להודיע במוסד על הפסקת הלימודים ואם חתמת על הרשאה לחיוב הקרן בשכר הלימוד-לבטל את ההרשאה במוסד הלימודים. הרשאה חתומה, כמוה כשיק ומחייבת בראש ובראשונה את חשבונך האישי. כל קנס על ביטול לימודים יהיה על חשבון המשתלם. 
2. להגיש בקשה לשינוי תכנית לימודים באמצעות המערכת המקוונת לאישור תוכנית לימודים www.kranoth.org.il 

נרשמתי לקורס לסמסטר שני. בינואר הודיעו לי שהקורס לא יפתח. המועד האחרון לעריכת שינוי בתכנית הלימודים הוא 30 בנובמבר. מה עלי לעשות?

שינויים בתכנית הלימודים יאושרו עד 30 בנובמבר ע”י יועצת השתלמויות ארצית ויועצות הקרנות.
החל מתחילת דצמבר ועד 30 ביוני סמוך לסיום שנת ההשתלמות, שינויים בתכנית הלימודים יאושרו ע”י יועצת השתלמויות ארצית.
בקשה לשינוי תכנית לימודים יש למלא באמצעות המערכת המקוונת להזנת תכניות לימודים   www.kranoth.org.il 
רק שינוי מאושר וחתום ע”י יועצת אזורית או יועצת ההשתלמויות הארצית מחייב את הקרנות.

האם אפשר ללמוד במוסדות שאינם מפורסמים במדריך למשתלם?

יש באפשרותך ללמוד גם במוסדות אחרים, אם הם עונים על הדרישות הבאות:
א. נותנים חשבונית מס כחוק בגין תשלום שכר לימוד.
ב. הלימודים בהיקף 28 שעות לפחות.
ג. יעניקו לך בסיום הקורס אישור על השתתפותך בלימודים.
ד. אם היקף הלימודים מעל 56 שעות, יש לשלוח תכנית הקורס עם הבקשה לאישורו.

בחצי שנת השתלמות לא נוצלו כל שעות הלימוד שיכולתי ללמוד. האם אוכל לנצל שעות אלה בחצי השני של השבתון?

כל שנה עומדת בפני עצמה הן מבחינת חובותיך והן מבחינת זכויותיך. לכן לא ניתן לנצל את שכר הלימוד שלא נוצל בחצי השבתון השני.

האם חייבים ללמוד לאורך כל שנת ההשתלמות?

אפשר ללמוד בחלק מהשנה. כלומר לרכז יותר שעות במהלך שבועות/חודשים אחדים ולצמצם או אפילו לשבות כליל מלימודים ביתר הזמן ובלבד שהיקף שעות הלימוד יהיה תואם את מכסת השעות שציינת בתכנית הלימודים שלך.

האם השתלמות בית ספרית נחשבת כחלק מחובת הלימודים?

השתלמות בית ספרית שהיקפה 28 שעות לפחות, נחשבת כלימודי חובה.

בשנת השבתון אתגורר בחו”ל. ממי אוכל לקבל מידע בקשר למוסדות הלימוד שם? איך אקבע מהם לימודי החובה ומהם לימודי ההשלמה?

התקשר/י למשרד הנהלת הקרנות על מנת לקבל יעוץ. טל’ 03-6938364.

האם אפשר לשלם מחשבוני הפרטי במוסד שבו קיימת האפשרות לשלם דרך הרשאה לחיוב הקרן?

גם במוסדות שבהם קיים הסדר גביה באמצעות הרשאה לחיוב הקרן, בחירת אמצעי תשלום שכר הלימוד, נתונה להחלטתך. אם מסיבה כלשהי תמצא/י לנכון לשלם את שכר הלימוד במקום לחתום על הרשאה לחיוב חשבונך בקרן, תכבד הקרן את הקבלה שתמציא/י (בצירוף מכתב שבחרת לשלם באמצעות קבלות) ויוחזר לך שכר הלימוד ששילמת כמקובל בקרנות.
 

אישור ותק

האם צריך לשלוח אישור סיום לימודים גם על לימודי השלמה?

דין שעת השלמה כדין שעת חובה. יש לשלוח אישורי סיום לימודים, מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך – לימודי חובה ולימודי השלמה.

אילו פרטים יופיעו על גבי האישור לסיום לימודים?

פרטים אישיים, מס’ ת.ז., שמות הקורסים, היקף השעות ומועדי פתיחה וסיום הלימודים.

איזה אישור יש להמציא בגין לימודי תואר בארץ?

גיליון ציונים רשמי וחתום מהאוניברסיטה.

איזה אישור יש להמציא בגין לימודי תואר באוניברסיטה מחו”ל?

יש להמציא גיליון ציונים רשמי, מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע”י המועצה להשכלה גבוהה, הכולל את הפרטים הבאים: שם ומשפחה, מס’ ת.ז., לימודים לתואר ______ , תאריך תחילת וסיום הלימודים, רשימת הקורסים שנלמדו, סה”כ היקף השעות שנלמדו בין התאריכים 1/9/-31/8 בשנת הלימודים.

איזה אישור יש להמציא בגין לימודי שפה בחו”ל?

יש להמציא אישור רשמי וחתום על סיום לימודים מבית הספר בחו”ל בו התקיימו הלימודים. האישור יכלול: שם ומשפחה, מס’ ת.ז., תאריך תחילת וסיום הלימודים, סה”כ היקף השעות.

הצטרפות לקרן ההשתלמות

מי זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול המקנה יציאה לשנת השתלמות?

עובד הוראה מורה, מנהל בתי”ס יסודיים וגננות בגני ילדים שהם מוסדות חינוך רשמיים או מוכרים בפיקוח ממשלתי וגננות לגילאי 3-4 בגנים ציבוריים וכן מפקח, מנהל, מורה, מדריך, המועסק במוסד חינוכי על יסודי בפיקוח משרד החינוך או בפיקוח ממשלתי אחר, במכללות ובסמינרים להכשרת עובדי הוראה לפי רשימת מוסדות המאושרת ע”י משרד החינוך, במחצית משרה לפחות (או שליש משרה אם זו עבודתו היחידה) וגילו אינו עולה על 57 שנים ובתנאי שעם תום חופשתו האחרונה יחזור לעבודה בהוראה ל – 3 שנים לפחות ואשר הביע רצונו לשלם כספים לחברה בהתאם לתוכנית להלן (עו”ה).

מהם תאריכי ההצטרפות לקרן השתלמות?

חודשי ההצטרפות לקרן ההשתלמות הינם ינואר וספטמבר. טפסים המגיעים לקרן ההשתלמות כולל כל האישורים והמסמכים הנדרשים עד לתאריך 31/8 יבוצע הניכוי רטרואקטיבית מחודש ינואר*. טפסים המגיעים לקרן ההשתלמות (כולל כל האישורים המסמכים הנדרשים) עד לתאריך 31/12 יבוצע הניכוי רטרואקטיבית מחודש ספטמבר.
* ניתן להצטרף רטרואקטיבית לספטמבר בכל חודש במהלך שנת הלימודים
הנוכחית (עד ל- 31/08) בכפוף להסכמת המעסיק.
* הצטרפות לקרן כפופה לתקנות הקרן ופקודת מס הכנסה.

האם ההצטרפות לקרן נעשית אוטומטית?

ההצטרפות לקרן היא וולונטרית ואינה אוטומטית. על מורה המעונין/ת להצטרף לקרן
למלא טופס הצטרפות ולצרף צילום של תלוש שכר עדכני וצילום תעודת זהות או דרכון.

היכן ניתן לקבל טפסי הצטרפות?

  1. אין צורך במילוי מייגע של טפסים, הכנסו למערכת הצטרפויות והגישו בקשה מקוונת להצטרפות. אל תשכחו לצרף צילום תעודת זהות ותלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים
  2. בכל אחד מסניפי הסתדרות המורים.
  3. ניתן להוריד טופס הצטרפות באתר זה בלשונית הצטרפות לקרנות ולשלוח באתר זה באמצעות צור קשר.

מהו גובה הניכוי וההפרשה לקרן ההשתלמות?

הניכוי לקרן ההשתלמות מתבצע בתלושי השכר מדי חודש בחודשו והינו 4.2%. בנוסף מפריש המעסיק 8.4%, כל זאת מרכיבי השכר הפנסיונים עד למקסימום 150% משרה.

מתי יש לעדכן את קרן ההשתלמות בשינוי נתוני העסקה ו/או נתונים אישיים?

הניכוי לקרן ההשתלמות מתבצע ישירות מתלושי השכר ולכן כל עדכון ברכיבי השכר ו/או בנתוני השכר מעדכן אוטומטית את גובה הניכוי לקרן ההשתלמות. אולם במידה וחל שינוי במקום העסקתך עליך לשלוח תלוש שכר עדכני לבנק הבינלאומי. כנ”ל לגבי עדכון נתונים אישיים (שם, כתובת וכו’).

יציאה לשנת השתלמות

מתי זכאים לצאת לשנת השתלמות?

יציאה לשנת שבתון אפשרית לאחר השלמת 6 שנות חסכון מינימום (למצטרפים מחודש ינואר לאחר השלמת 6 שנות חסכון ושמונה חודשים מינימום). גיל המורה אינו עולה על 61 שנים.

מהם הקריטריונים ליציאה לחצי שנת השתלמות?

השלמת 6 שנות חסכון מינימום.
גיל המורה אינו עולה על 61 שנים.

מתי נשלחת הודעת הזכאות ליציאה לשנת השתלמות?

הודעת הזכאות ליציאה לחצי/שנת השתלמות נשלחת ביחד עם דף החשבון המסכם לאותה שנת לימודים (במהלך חודש דצמבר).

מהם האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך יציאה לשנת השתלמות?

אישור חופשה ללא תשלום חתום ע”י המעסיק (מכל אחד מהמעסיקים). אישור העסקה לשנות החסכון המנוצלות בשנת ההשתלמות (בהתאם לדרישת הקרן). אישור הממונה על התמריצים (למורים החוסכים במסגרת תמריצים בלבד). תלוש שכר עדכני. כמו כן יש למלא ולהחזיר את הטפסים שיישלחו ע”י מנהל העסקים.

האם ניתן לשנות/לבטל שנת/חצי שנת השתלמות?

מורה שהודיע על רצונו לצאת לשנת השתלמות מלאה ומסיבות שונות מעוניין לשנות את החלטתו ולצאת לחצי שנת השתלמות צריך להודיע למנהל העסקים של קרן ההשתלמות בכתב.
יש לקחת בחשבון שבמידה וכבר זוכה במענקי השתלמות תבוצע התחשבנות כספית במענק הקרוב למועד קבלת הודעתו.

ביטול שבתון רצוי להעשות עד לתחילת שנת ההשתלמות.

מהו ההבדל ביציאה לשבתון לאחר 7,6 או 8 שנות חסכון?

משתלם היוצא לשבתון לאחר 6 שנות חסכון יקבל מענקים לפי 66.66% מאחוז המשרה הממוצע על שנות החסכון ובהתאם לרכיבי השכר של משכורתו האחרונה ערב יציאתו לשנת השתלמות.
לטבלת פירוט של שיעור ההשתלמות בהתאם לשנות החסכון – לחץ כאן

עדכון נתוני העסקה בחצי/שנת השתלמות?

חישוב המענקים בשנת ההשתלמות מתבצע לפי רכיבי שכר של משכורת אחרונה ערב יציאת המורה לשבתון ולכן כל עדכון ברכיבי השכר שתחולתו לאחר 31 באוגוסט לא יבוא לידי ביטוי בתשלום המענקים בשנת ההשתלמות.

במידה ותחולת העדכון של רכיבי השכר יהיה לפני 31 באוגוסט אולם הנתון לא הופיע בתלוש השכר לחודש אוגוסט על המורה להמציא את האישורים הנדרשים:
1.טופס עדכון נתוני העסקה חתום ע”י המעסיק ובציון תחולת העדכון.
2. תלוש שכר הכולל הפרשים וניכוי לקרן ההשתלמות.

תשלומים בשנת השתלמות

מי צריך לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות וכיצד מסדירים את התשלום?

– מורה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה – אינו צריך לשלם ביטוח לאומי מאחר והתשלום מתבצע באמצעות מעסיקו.
– מורה בשנת השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי וזאת ע”מ שזכויותיו בשנת ההשתלמות ישמרו.

להסדרת התשלום יש לגשת לביטוח הלאומי יחד עם אישור החל”ת (חופשה ללא תשלום) שהתקבל מהמעסיק וכן עם תלוש משכורת אחרון ולקבל פנקס קבלות. את השוברים יש לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע.

קרן ההשתלמות מחזירה למורה את דמי הביטוח הלאומי עד לגובה התעריף שנקבע בביטוח לאומי בשנת ההשתלמות, לאחר הצגת קבלות מקוריות בלבד. התשלום הינו לפי תעריף סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד וזאת לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי.
במידה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע יש להמציא אישור רשמי מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ביצוע התשלום. קבלות המופקות באמצעות האינטרנט יזוכו ללא צורך בחותמת של ביטוח לאומי.
את הקבלות יש לשלוח לכתובת הבאה: קרנות השתלמות לעובדי הוראה ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

תעריף החזר ביטוח לאומי המעודכן לשנת הלימודים תש”ע הינו 558 ₪.

יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי. ההוצאה חלה על המשתלם והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה.

האם מענקי השתלמות חייבים במס?

המענקים המתקבלים בשנת ההשתלמות פטורים ממס הכנסה.
ואולם, על פי תקנות מס הכנסה, יש לחייב במס רווחים ריאליים שנצברו על הפקדות שהופקדו, על סכומים מעל תקרת ההפקדה המוטבת אשר נקבעת בתקנות מס הכנסה, החל מ-1.1.2003. לפיכך, בתום שנת ההשתלמות, נגבה המס כחוק. חישוב גובה
המס לתשלום הינו על הפקדות העמית במחזור החיסכון אותו מנצל העמית לטובת שנת ההשתלמות. החישוב
יבוצע בחודש אוגוסט לכל שנת השתלמות. חיווי על כך מוצג בתלוש המענק של אוגוסט.

מה בנוגע לתשלומי קרן הפנסיה בשנת השתלמות?

מורה המשתלם נהנה מזכויות פנסיה בגין שנת ההשתלמות.
לעובדי מדינה יוענק הוותק הפנסיוני עם קבלת אישור על שנת וותק.
כספים בגין שמירת זכויות פנסיה מועברים לקרן הפנסיה / חב’ ביטוח עפ”י בקשת המורה ערב היציאה להשתלמות.
על המורה לבדוק במהלך ההשתלמות (בתלושי המענק) אם תשלומי הפנסיה מועברים לקרן הפנסיה כפי שביקש. אי מסירת שם קרן פנסיה מדוייק ערב היציאה להשתלמות עלולה לפגוע בזכויות הפנסיונית.

כיצד מתבצע תשלום שכר לימוד במהלך שנת ההשתלמות?

החזר שכר הלימוד מחושב בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת על ידי הנהלת הקרן ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות.
שכר הלימוד המרבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ,
הבסיס : עבור 16 ש”ש – 100% שכ”ל.
לכן, עבור כל 1 ש”ש, יתקבל החזר של עד 1/16 משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.
ההחזר מתבצע בשני אופנים :
1. החזר שכ”ל למורה
המורה משלם ישירות למוסד הלימודים את שכר הלימוד והקרן תחזיר למורה את שכ”ל לאחר הצגת קבלות מקוריות ורשמיות בלבד (כנגד קבלה שהינה העתק / נאמן למקור / הדפסה חוזרת / קבלה שנשלחת בפקס – לא יבוצע החזר).
יש לשים לב ששם המוסד המופיע על גבי הקבלה אכן תואם לשם המופיע ע”ג תוכנית הלימודים המאושרת.
החזר עבור קבלות שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה-15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב.
החזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה-15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

2. החזר שכ”ל ישירות למוסד
העברת תשלום שכ”ל מקרן השתלמות למוסד הלימודים בכפוף לחתימת המורה על כתב הרשאה לחיוב חשבון הנמצא במוסד. ההסדר הנ”ל מתקיים רק עם מוסדות שחתמו עם הקרן על הסדר גביה מרוכז.

לבירור האם קיים הסדר גביה מרוכז ולחתימה על כתב הרשאה יש לפנות למוסד הלימודים.

כיצד מחושב המענק בשנת ההשתלמות?

אופן חישוב המענק בשנת ההשתלמות מתבסס על מספר פרמטרים:
מספר שנות החסכון המנוצלות בשנת ההשתלמות (6, 7 או 8 שנות חסכון)
היקף המשרה הממוצע של שנות החסכון המנוצלות להשתלמות.
רכיבי שכר של משכורת אחרונה ערב היציאה לשנת השתלמות.

שיעור משרה ממוצע X שיעור השתלמות X (שכר משולב + תגבור)=משולב + תגבור
(לפי 100% משרה).

השכר המשולב מחושב על פי טבלאות השכר של משרד החינוך ומשולם
בהתאם לדרגה ולוותק בתוספת תגבור.
שיעור המשרה הממוצע הנו היקף המשרה הממוצע של שנות החיסכון
המנוצלות לטובת השבתון ושיעור ההשתלמות הנו בהתאם לשנים אלו.
באותו האופן מחושבים שאר רכיבי המענק.

לתשומת לבך, ניתן לקבל אומדן של גובה המענק החודשי באמצעות המחשבון.

זכאות לתשלום בגין ימי מילואים?

מורה היוצא למילואים תוך 3 חודשים מתום שנת השבתון, יפנה למנהל העסקים של קרנות ההשתלמות על מנת לבדוק את זכאותו לתשלום דמי מילואים מהקרן. במהלך
שנת השבתון על המורה לפנות לביטוח לאומי על מנת לבדוק את נושא התשלום בגין ימי המילואים.

חופשת לידה במהלך תקופת חסכון/במהלך שנת השתלמות ולאחריה?

מורה היוצאת לחופשת לידה במהלך תקופת החסכון. רצף הזכויות בקרן נמשך ולכן עליה לוודא כי המעסיק ממשיך לנכות לקרן את הכספים בגין תקופה זו במהלכה או לאחריה. משה”ח נוהג להעביר את הניכויים לקרן בגין חופשת הלידה בחודש יולי לאחר חזרת המורה לעבודה סדירה.

עובדת הוראה אשר יולדת במהלך שנת ההשתלמות זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.
מורה היולדת במהלך השבתון (עד ל-26 במאי) עליה לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לבדוק את זכאותה לקבלת דמי הלידה.
מורה היולדת לאחר ה-26 במאי ועד 10 חודשים מתום השבתון זכאותה לדמי לידה תיבדק על ידי מנהל העסקים של קרן ההשתלמות.
עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה.
במידה והעמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.
לצורך בדיקת הזכאות יש להמציא לקרן:
1. אישור מבי”ח על הלידה בציון תאריך הלידה.
2. אישור מביטוח לאומי על תשלום או דחיית תשלום דמי לידה.

מידע אודות החסכון ומשיכת כספים במסלול הרגיל

מה הכתובת של הממונה על התמריצים?

מחוז מרכז וירושלים – משרד החינוך, כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טל’ 02-5604771
מחוז הצפון – משרד החינוך, קרית הממשלה, ת.ד 530, נצרת עילית 17103, טל’ 04-6500168
מחוז הדרום – משרד החינוך, דרך הנשיאים 15, ת.ד 610, באר שבע, טל’ 08-6263113
אגף לחינוך התישבותי – אגף לחינוך התישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 67060, טל’ 03-6898859

מהם תנאי החסכון בקרן ההשתלמות?

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוךךים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ- 01.01.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

מהם הקריטריונים למשיכת כספים?

משיכת כספים מקרן ההשתלמות אפשרית בהתאם לתנאים הנהוגים בקרן, כמפורט:

א. קבלת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד במקרים הבאים:
1. פרישה לגמלאות (לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה).
מורה הפורש פרישה מוקדמת לגמלאות וטרם השלים 6 שנות חסכון מלאות יהיה זכאי למשוך את הכספים רק בתום 6 שנים מהפקדה ראשונה.
2. פטירה (היורשים/הנהנים)
ב.קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים במקרים הבאים:
1. בגיל 55 שנים ומעלה.
2. בגיל 50 שנים או 15 שנות ותק, ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות.
3. פיטורין מעבודה.
4.הפסקת עבודה בהוראה.
5. פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.
6. מעבר לעבודה בתפקיד מינהלי, בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזיבת ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי.
7. לדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של העמית ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה, או מצב כלכלי חמור.

ג. קבלת חלק העובד בלבד (אם העמית אינו עומד בקריטריונים למשיכת כספים המפורטים בסעיפים א ו-ב).

משיכת כספים מקרן ההשתלמות תעשה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים לעיל, ובניכוי דמי ניהול לקרן ההשתלמות כפי שייקבע ע”י הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר. למשיכת כספים יש למלא טופס “בקשה למשיכת כספים” . להנחיות למילוי הטופס לחץ כאן.
בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.

האם זכויות המורה נפגעות אם במהלך שנות החסכון הוא יוצא לשנת חופשה?

מורה היוצא לחופשה ללא תשלום חייב לעדכן את קרן ההשתלמות על מנת שזכויותיך ורצף החסכון בקרן יימשכו.
יש להמציא אישור חופשה ללא תשלום חתום ע”י המעסיק.

עבדתי שנה אחת ופוטרתי האם נפגעו זכויותי?

מורים אשר פוטרו ומצאו מקום עבודה אחר בהוראה חובה עליהם להודיע לקרן
על שינוי מעסיק ולצרף צלום תלוש משכורת . במקרה כזה יעודכנו נתוני ההעסקה
וימשך החסכון לקרן.
מורים אשר לא עבדו בשנה שלאחר הפיטורין אולם חזרו לעבוד בהוראה שנה לאחר
מכן יכולים לפנות לועדת חריגים ולבקש הקפאת זכויות בקרן.

באיזה מהמקרים ניתן להקפיא זכויות בקרן?

מורה זכאי לבקש להקפיא זכויות בקרן באחד המקרים הבאים:
– המציא אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) חתום ע”י המעסיק .
– עבד בדרוג עובדי הוראה במוסדות שאינם מאושרים ע”י משרד החינוך ולא חסכו בקרן.(הקפאת הזכויות יכולה להיות למשך 3 שנים בלבד).

כיצד ניתן לקבל מידע אודות החסכון בקרן ההשתלמות?

ישנן מספר אפשרויות לקבלת מידע אודות החסכון בקרן ההשתלמות והן מפורטות להלן:
1. אחת לשנה תנפיק קרן ההשתלמות דף חשבון מרכז לאותה שנת לימודים המפרט את חודשי ההפקדה וכן שווי חסכון בקרן, מידע זה נשלח לביתו של החוסך.
כמו כן, פעם ברבעון יישלח דו”ח רבעוני לעמית עבור מחזור חסכון אשר התקבלה בו לפחות הפקדה אחת באותו רבעון.
2. ניתן לקבל מידע באמצעות הטלפון בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:30 עד 14:30 בכל הנושאים למעט יתרות כספיות ו/או גובה מענקים ותשלומים שונים בשבתון. מס’ הטלפון הינו 03-7706060 . במידה וקווי הטלפון תפוסים ניתן להשאיר פרטים במענה הקולי.
3. ניתן לקבל גם מידע בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי
4. ניתן לקבל מידע כללי נרחב אודות החסכון בקרן והן מידע כספי (כגון יתרת חשבון עדכנית, פירוט תנועות אחרונות בחשבון) באתר זה (WWW.KRANOTH.ORG.IL).
לקבלת קוד לגלישה אישית יש לגשת לאחד מסניפי הבנק הבינ”ל או פאג”י.

האם ניתן להמשיך ולחסוך במסגרת שליחות חינוכית בחו”ל?

מורה היוצא לשליחות חינוכית מטעם הסוכנות היהודית או המחלקה לתרבות ולחינוך תורניים בגולה זכאי להמשיך ולחסוך בקרן ההשתלמות במידה וימציא את האישורים הבאים:
1. אישור חופשה ללא תשלום מהמעסיק בארץ.
2. תלוש שכר אחרון ערב יציאתו לשליחות.
3. אישור מהסוכנות בציון תקופת השליחות.
4. התחייבות המעסיק בחו”ל להעברת הכספים לזכות חשבון המורה בקרן.

האם ניתן לחסוך בקרן ההשתלמות לפי 200% משרה?

החל משנת תשנ”ד ניתן לחסוך בקרן עד למקסימום של 150% משרה ולכן אם הנך מועסק אצל יותר ממעסיק אחד ואחוז המשרה הממוצע השנתי גבוה מ- 150%,
הקרן תבצע החזר לכספים מעבר ל- 150% משרה בעת יציאה לשנת השתלמות במהלך שנת ההשתלמות.

במידה והנך מועסק אצל מעסיק אחד – הניכוי לקרן ההשתלמות אמור להיות מחושב מלכתחילה לפי מקסימום 150% משרה ע”י מעסיקך

קרנות השתלמות לעובדי הוראה