נושאי משרה ובעלי תפקידים

להלן פירוט נושאי המשרה ובעלי התפקידים בקרנות השתלמות למורים וגננות- חברה מנהלת בע”מ ובקרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים- חברה מנהלת בע”מ :

שם נושא המשרה תפקיד
פסח לנדסברג מזכיר ומנכ”ל הקרנות
איל גבאי יו”ר הקרנות.
עו”ד ארנון שגב יועץ משפטי
רו”ח הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות’ רואה חשבון חיצוני
רו”ח אלי להט מבקר פנים
רו”ח דני קליק סמנכ”ל כספים
ראובן מכלו מנהל סיכונים
רבקה רוזנפלד מנהלת מערכות מידע
רו”ח רועי בידה ממונה על האכיפה
קרנות השתלמות לעובדי הוראה