נושאי משרה ובעלי תפקידים

להלן פירוט נושאי המשרה ובעלי התפקידים בקרנות השתלמות למורים וגננות- חברה מנהלת בע”מ ובקרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים- חברה מנהלת בע”מ :

שם נושא המשרהתפקיד
פסח לנדסברגמזכיר ומנכ”ל הקרנות
עו”ד ארנון שגביועץ משפטי
רו”ח הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות’רואה חשבון חיצוני
רו”ח אלי להטמבקר פנים
רו”ח דני קליקסמנכ”ל כספים
ראובן מכלומנהל סיכונים
רבקה רוזנפלדמנהלת מערכות מידע
רו”ח רועי בידהממונה על האכיפה
קרנות השתלמות לעובדי הוראה