דוחות רבעוניים – קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ

להלן הדוחות הרבעוניים של הקרן

רבעון 3 – תשפ”א

רשימת נכסים רבעונית – מורים וגננות מאוחד – 06.2021

רבעון 2 – תשפ”א

רבעון 1 – תשפ”א

רבעון 3 – תש”פ

רבעון 2 – תש”פ

רבעון 1 – תש”פ

רבעון 3 – תשע”ט

רבעון 2 – תשע”ט

רבעון 1 – תשע”ט

רבעון 3 – תשע”ח

רבעון 2 – תשע”ח

רבעון 1 – תשע”ח