תשואות ודמי ניהול מקור – מורים וגננות ללא מניות

תשואות מקור מורים וגננות – מסלול ללא מניות

2021

2020

2019

2018

2017

2016